Nummer 2/2015

Kampen mot infektionerna

201502sid18.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Trots stora insatser för att förbättra hygienen i vården och trots bättre följsamhet till hygienföreskrifterna minskar inte de vårdrelaterade infektionerna på ett tydligt sätt. Nio av hundra patienter drabbas av en infektion i samband med att de ligger inne för vård. Nu är det dags att arbeta med hygienfrågorna på ett bredare sätt, menar både Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Rena händer är det allra bästa sättet att hindra smitta och det måste vi fortsätta med. Men för att få bättre resultat måste vi också arbeta med flera andra områden, säger Inga Zetterqvist, rikshygiensjuksköterska på Folkhälsomyndigheten och en av de parter som leder kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Samtidigt betonar hon att alla vårdrelaterade infektioner inte är möjliga att undvika.

– Olika studier visar att vi inte kommer åt två tredjedelar av infektionerna. Men de andra är möjliga att undvika och det är de som vi måste försöka få bort. Vissa infektioner i blodbanan i samband med centrala infarter kan nästan förebyggas helt visar förbättringsarbeten från intensivvårdsavdelningar.

Kampen mot de vårdrelaterade infektionerna sker också i samarbete med Socialstyrelsen. Dessutom gör landets hygiensjuksköterskor och -läkare stora insatser för att få personalen att verkligen förstå hur smittspridning går till och hur viktigt det är med basal hygien.

Det gäller alltifrån kampanjer som ”Rena händer räddar liv”, till att sprida effektiva arbetssätt och att mäta och åter mäta antalet VRI och hur personalen hanterar de regler som man vet är effektiva för att minska infektioner. Ändå minskar inte andelen infektioner.

– Så är det, men om man skrapar lite på ytan, ser man att det finns variationer mellan landstingen och även mellan sjukhus inom samma landsting eller region, säger Eva Estling, sjuksköterska och projektansvarig för det omfattande patientsäkerhetsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver i samarbete med landets regioner, landsting och kommuner.

– En del arbetsplatser är mer framgångsrika än andra när det gäller vårdrelaterade infektioner och under förra året gjorde vi en kvalitativ och kvantitativ studie för att se vad som förenar dem. Vi såg då att det inte räcker med god handhygien och korrekt klädsel för ett lyckat arbete med att minska VRI. Det krävs ett helhetsgrepp där man arbetar på flera fronter samtidigt.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 18–19