Nummer 2/2014

Det är aldrig för sent

201402sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Det är aldrig för sent att få ny stimulans i livet. Friska äldre kan med hjälp av enkla metoder som seniorträffar eller förebyggande hembesök bibehålla sin goda hälsa längre upp i åren. Det visar distriktssköterskan Lina Behm i sin avhandling.

Lina Behms avhandling ingår i det större projektet Äldre personer i riskzon, som i sin tur är en del i Vårdalinstitutets forskningsprogram Stöd till sårbara äldre personer – från prevention till palliation.

I en del av avhandlingen utvärderade Lin Behn de äldres erfarenheter av att få ha varit med på seniorträffar. De äldre uppskattade aktiviteten mycket, bland annat att få lära sig av hur andra äldre löste sin situation på olika sätt. Dessutom blev de inspirerade och engagerade av kontakten med de äldre.

Andra äldre fick förebyggande samtal under ett hembesök där samtalet också handlade om sådant som hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst, träning, mötesplatser för äldre, läkemedel, inkontinens, körkort, brandlarm och att säkra hemmet mot fallolyckor. Även de äldre som fått hembesök var väldigt positiva.

Lina Behm konstaterar att allsidig information med fokus på de äldres personliga behov leder till att den äldre får en mer positiv syn på åldrandet, bättre självförtroende och mer kunskaper. Att känna att någon bryr sig om en i en stödjande omgivning, förstärker detta och gör de äldre mer villiga och motiverade att använda sina egna resurser.

Nu är det viktigt att både seniorträffar och hembesök införs i äldrevården, menar hon.


Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/2014 sid 34–36