nr 02, årgång 2014

LEDARE

 • Studenter ska inte vikariera som sjuksköterskor

  Trots att det krävs legitimation för att få arbeta som sjuksköterska ger Socialstyrelsen dispens och tillåter att sjuksköterskestudenter vikarierar som sjuksköterskor. Det enda kravet på studenterna är att de har godkända resultat från fem terminers utbildning. Men arbetet för en säker vård är inte trovärdigt om studenter tillåts vikariera som sjuksköterskor.

FORSKNING

 • Föräldragrupper en effektiv arena för folkhälsan

  De flesta föräldrar som deltar i en föräldragrupp på Barnavårdscentralen (BVC) är nöjda. Men BVC-sjuksköterskorna själva känner sig då och då osäkra i gruppledarrollen.
 • En andra chans i livet

  Människor som har överlevt ett hjärtstopp tycker det är viktigt att livet ska vara gott att leva. De är medvetna om riskfaktorer som kan påverka deras hälsa, men väljer ändå att ha grädde i såsen ibland. De gör ett aktivt val och verkar tänka att ”jag väljer att leva fullt ut så länge jag får vara med”. Det får konsekvenser för vården av de här patienterna, säger Ann-Sofie Forslund, FoU-strateg, som har studerat personer som har överlevt hjärtstopp orsakat av hjärtinfarkt i Norrbotten och Västerbotten.
 • Föräldrar ser inte barnens övervikt

  Föräldrar till barn med fetma ser dem inte som överviktiga. En del oroar sig till och med för att barnen ska bli för magra. Visa föräldrarna barnets BMI-kurva (Body Mass Index) vid hälsokontroller. Det är ett objektivt värde och barn som är i riskzonen kan fångas upp tidigare, säger barnsjuksköterskan Susann Regber.
 • Det är aldrig för sent

  Det är aldrig för sent att få ny stimulans i livet. Friska äldre kan med hjälp av enkla metoder som seniorträffar eller förebyggande hembesök bibehålla sin goda hälsa längre upp i åren. Det visar distriktssköterskan Lina Behm i sin avhandling.
 • Venprovtagning – säkrare efter utbildning

  Venprovtagning är ett komplext moment i vården där mycket ska stämma för att resultatet ska bli korrekt. Det gäller allt från identitetskontroll, förberedelse av patienten, rutiner vid själva provtagningen till hur provet hanteras efteråt. Doktoranden Karin Bölenius, som lägger fram sin avhandling i april, visar nu att även en kort utbildning kan öka kvaliteten på provtagningen.

PORTRÄTT

 • Hon sprider kunskap om könsstympning

  Vanja Berggren har som forskare slagits för bättre kvinnohälsa i några av världens fattigaste länder. Nu har hon fått regeringsuppdraget att studera villkoren för könsstympade kvinnor på sin egen hemmaplan.

REPORTAGE

 • Problem med attityden?

  Många tunga rapporter visar att patienter med psykisk ohälsa inte får hjälp med sina fysiska sjukdomar. De dör många år i förtid och får sämre behandlingar än andra.Hur mycket handlar om vårdpersonalens rädsla och okunskap? Har sjuksköterskor problem med sina attityder till personer med psykisk ohälsa? Två nya studentuppsatser tar upp frågan och forskare ser tydliga brister både inom psykiatrin och den somatiska vården.
 • De stora etikfrågorna i framtiden

  I takt med att patienterna får allt mer makt i vården, samtidigt som resurserna begränsas kommer sjuksköterskor oftare att tvingas fatta etiskt svåra beslut. För att göra det på ett bra sätt behöver etikfrågorna lyftas och sjukvården utveckla nya verktyg för beslutsfattande och uppföljning. Det menar Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås, när han ombeds ringa in framtidens stora etikfrågor för sjuksköterskor.
 • Frustrerande möten

  Det är frustrerande att möta patienter som skadar sig själva. Därför finns det också risk för att de får en sämre somatisk vård, menar Magnus Skog, psykiatrisjuksköterska och vårdenhetschef för vuxenpsykiatrin i Borås.
 • Glädjen finns i att göra gott

  Vilken insats ni gör! Vilka hjältar! Ni är fantastiska! Kram till er som gör detta jätteviktiga och storartade arbete! All kärlek till Er! Jordens änglar! Tillropen på Operation Smiles Facebooksida strömmar in. Härligt med beröm, men Johana Morris, operationssjuksköterska och volontär, vet att det ger henne så mycket mer. Och att vi människor mår bra av att göra gott visar också forskningen.
 • Varningssystem sänker dödligheten

  Tre av fyra oväntade dödsfall går att förhindra med hjälp av ett tidigt varningssystem, den så kallade MEWS-skalan (Modified Early Warning Score). Metoden är redan utbredd på vårdavdelningar i Sverige men har aldrig tidigare utvärderats. – Det är helt avgörande hur metoden används och vilken utbildning personalen får i samband med införandet, säger Gitte Bunkenborg, doktorand och intensivvårdssjuksköterska, som gjort studien.
 • Om civilkurage på sjuksköterskedagarna

  Lena Sundström lyfter som journalist och författare upp främlingsfientlighet, maktmissbruk och betydelsen av de små, vardagliga markeringarna mot det som är fel. Men själv skulle hon aldrig beskriva sig som en människa med civilkurage. – Jag tror inte att civilkurage är en egenskap som man har, utan något man måste visa om och om igen i handling.

KRÖNIKA

 • Du sköna nya värld

  Om sjuksköterskor ska ha framtiden för sig och bli konsulter måste nog lärosätena anamma den nya tekniken. Dagens studenter är ju födda med en mobil i handen, de vet inget annat och mobilen förändrar våra beteenden, på gott och på ont. Omvårdnad och teknik kommer att vara lika viktigt som omvårdnad och etik.