nr 02, årgång 2012

LEDARE

 • Bilden av sjuksköterskan

  När Södersjukhusets akutmottagning humoristiskt söker TV-snygga sjuksköterskor och Högskolan i Gävle driver en marknadsföringskampanj där sjuksköterskan illustreras med en man utklädd till sjuksköterska med plutande läppar, kort och uppknäppt sjuksköterskerock där strumpebandets spetskant anas är det ingenting annat än unkna sexistiska föreställningar som avslöjas. Än värre blir det när rektorn för Gävle Högskola inte alls förstår kritiken av kampanjen utan försvarar den med att hon tror att ungdomar tycker att bilden är rätt kul.

FORSKNING

 • Sitter vårdkulturen i väggarna?

  Hur kommer det sig att ni alltid lugnar oroliga patienter på ett visst sätt? Vad är det som gör att du trivs bättre på vissa avdelningar och sämre på andra? I sin avhandling har Patrik Rytterström gjort en djupdykning i fenomenet vårdkultur. Trots att vi sällan lägger märke till vårdkulturen i arbetsvardagen så är den ständigt närvarande och påverkar omvårdnaden. På gott och ont.
 • När kliniken flyttar hem

  Sjuksköterskor som vårdar döende patienter i deras hem har ett ensamt arbete med komplicerade vårdsituationer och stora utmaningar. Lizbeth Engström har följt sjuksköterskornas arbete och visar hur de utan en formell specialistutbildning men med mod och andra egenskaper i bagaget klarar av det – och är spindeln i vårdnätet.
 • Vaken i respirator

  Allt fler patienter vårdas vakna i respirator. Att de inte kan tala ställer stora krav på dem som vårdar. Patienten känner sig maktlös mot respiratorn och beroende av att vårdaren vill stå dem bi när de signalerar om sina känslor av panik, lufthunger och smärta.
 • Vård vid livets slut

  På mindre orter utförs den palliativa vården av hemsjukvården tillsammans med hemtjänsten, utan stöd från den palliativa specialistvården. Det gör att sjuksköterskor får en tuff arbetssituation, menar Birgitta Wallerstedt i sin avhandling. Även undersköterskor, som vakar hos de sjuka, kan hamna i utsatta situationer och behöver då stöd från sjuksköterskan för att klara sin uppgift.
 • Som en vingklippt fågel

  En kvinna som behandlats för bröstcancer kan känna sig som en vingklippt fågel. Män med prostatacancer kan uppleva att deras livselixir försvunnit. Vi måste våga prata om hur sexualiteten påverkas av cancerbehandling hävdar Kicki Klaeson i sin avhandling.

PORTRÄTT

 • Årets smärtsjuksköterska

  Anna Unneby, Årets smärtsjuksköterska, drivs av att hitta en lindring på patienternas smärta och utveckla nya smärtlindringsmetoder. Med envishet och god struktur har hon lyckats förena en elitkarriär i innebandy med ett stort engagemang vid ortopedkliniken vid Umeå Universitetssjukhus.

REPORTAGE

 • Kampen om journalerna

  Det är hög tid för sjuksköterskor att börja påverka hur omvårdnaden beskrivs i elektroniska journaler. Det menar Jan Florin, sjuksköterska och forskare vid Högskolan Dalarna. Det handlar inte bara om att fånga in kärnan i de bedömningar och åtgärder som sjuksköterskor gör utan också om att se till att det som står i journalerna ger meningsfull och sökbar information som kan utveckla vårdens kvalitet.
 • Ta ansvar för tånaglarna!

  Nu ska myten avlivas! Enligt Socialstyrelsen får sjuksköterskor faktiskt klippa patienternas tånaglar – oavsett om ryktet säger något annat.
 • Demensteamet rycker ut

  När en person med demens i Linköping blir aggressiv, orolig eller börjar vandra omkring rycker sjuksköterskan Anita Källman och hennes kollegor i Mobila demensteamet ut. Tillsammans med personalen på boendet försöker de optimera omvårdnaden för att patienten ska må bättre. Ofta leder förändringarna till att symtomen minskar.
 • Du kan alltid erbjuda en dusch

  Att dagligen möta hemlösa personer på gatorna i Stockholm väckte starka känslor hos sjuksköterskestudenterna Jenny Lång och Josefin Thunman. Så när det blev dags att skriva examensarbete gav de sig ut på gatan.

KRÖNIKA