Nummer 2/2010

Yoga rehabiliterar hjärtpatienter

Sid-6-7_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Sjuksköterskan Maria Nilssons forskning om medicinsk yoga vid rehabilitering av hjärtinfarkt- patienter har fått stort genomslag. Flera tidningar, vetenskapsradion och brittiska BBC har rappor- terat om de positiva resultaten och att metoden har införts i vården. Själv säger Maria att hon efter många år i yrket har hamnat rätt.

Hon har en bakgrund som sjuksköterska på hjärtmedicin och flera andra medicinska avdelningar. Hon har även arbetat inom långvården och har dessutom drivit ett bemanningsföretag i södra Sverige. Men efter att ha gått en kurs för att bli friskvårdskonsult kom hon i kontakt med medicinsk yoga och i den vevan blev hon tillfrågad om hon ville forska om den medicinska yogans effekter på hjärtinfarktpatienter.

Den studie hon då drog igång omfattade 60 infarktpatienter. Hälften av dem fick traditionell sjukgymnastik med konditionsträning två gånger i veckan. Den andra gruppen fick gå på medicinsk yoga en gång i veckan under ledning av en yogaexpert.

Resultaten var tydliga redan efter tre månader. Då hade patienterna som gick på yoga signifikant lägre nivåer av stresshormon och lägre blodtryck än de som tränade sjukgymnastik. Yogadeltagarna angav också bättre livskvalitet, minskad oro och minskade sömnproblem. Hon kunde till och med se att medicinsk yoga minskar risken för att återinsjukna.

Med dessa resultat i ryggen har Danderyds sjukhus nu infört medicinsk yoga som en del i den reguljära rehabiliteringen av infarktpatienter.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 6–7