Nummer 2/2010

Vården nonchalerar besköra patienter

Sid-26-27-201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Det är vanligt att kvinnor som söker vård för en kotfraktur inte utreds utan får beskedet att ryggsmärtorna snart kommer att gå över. Nu visar sjuksköterskan Inger Hallbergs forskning att hälso- och sjukvården skickar hem patienterna till ett långvarigt lidande.

Osteoporos är något av en folksjukdom. Varannan kvinna över femtio och var fjärde man drabbas någon gång av en fraktur orsakad av benskörhet. Det är dessutom en sjukdom som drabbar i det tysta. Den som är drabbad vet inte om det förrän frakturen är ett faktum.

Inger Hallberg menar att hälso- och sjukvården allmänt anser att smärta och invaliditet efter en kotfraktur går över efter några veckor eller en månad. Det stämmer inte med verkligheten. I sin avhandling visar hon att kvinnor med kotfraktur plågas av smärtor flera år efter det att de har brutit sig. Förutom att de inte får hjälp med sin smärta försämras deras livskvalitet högst påtagligt och de är beroende av andra i det dagliga livet.

Inger Hallberg menar att kunskaperna om osteoporos brister inom vården och att patienterna dessutom hänger i luften. Ingen tar ansvar för dem och hur de har det efter kontakten med sjukhuset. Annat är det när en patient med misstänkt hjärtinfarkt kommer in till sjukhuset. Då tas prover. Men en kvinna med trolig kotfraktur skickas ofta hem utan utredning och hon får beskedet att smärtorna snart går över.

Inger Hallberg menar att det dåliga bemötandet leder till att kvinnorna ger upp och inte söker hjälp igen för sina smärtor. Det är särskilt tragiskt eftersom det finns effektiv och billig behandling som kan förhindra benbrott och lidande. Läkemedlen mer än halverar risken för att drabbas av fler frakturer.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 26–29