Nummer 2/2010

Ta ställning för allas rätt till vård

Sid-5_201002.jpg

Sverige hör till de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller att ge vård till papperslösa, asylsökande och gömda personer. Papperslösa personer har enbart tillgång till omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård. Denna vård är inte subventionerad. Sverige har fått hård kritik från bland andra FN:s förre rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, för att inte leva upp till en rad konventioner och deklarationer om allas rätt till bästa fysiska och psykiska hälsa.

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år aktivt arbetat för att detta ska förändras, begränsningar i rätten till vård är ovärdigt ett välfärdssamhälle och strider mot våra etiska principer att vård ska ges efter behov.

Svensk sjuksköterskeförening antog år 2008 tillsammans med 27 andra organisationer, kyrkor, fackföreningar och professionella föreningar, ett gemensamt ställningstagande som krävde att papperslösa personer ska få tillgång till subventionerad vård.

Det är glädjande att vårt engagemang börjar ge resultat. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. Utredningens uppgift är att lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård för papperslösa och asylsökande kan utformas. Svensk sjuksköterskeförening medverkar gärna i detta arbete med vår kunskap.

Men nu försöker sverigedemokraterna fiska i grumliga vatten. I valrörelsen tänker de driva frågan att papperslösa flyktingar ska betala fullt pris för sjukvården och till råga på allt har de mage att kräva att sjukvårdspersonalen ska kontakta polisen så att flyktingar kan utvisas. De kommer att mötas av ett kraftigt motstånd från alla vårdprofessioner. Förra året enades Svensk sjuksköterskeförening och sexton andra professionella vårdorganisationer som bland andra Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet i ett gemensamt ställningstagande.

i de här vårdprofessionernas etiska koder ingår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. I deklarationer från vårdprofessionernas internationella organisationer anges vidare att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig vård och vårdpersonalen har en skyldighet att tillhandahålla vård oavsett patientens rättsliga status.

Uttalandet avslutas med en uppmaning att protestera och agera när människor förnekas vård på grund av sin rättsliga status, och att vårdprofessionerna ska ge sitt stöd för alla människors rätt till vård.

Nu behöver varje sjuksköterska och andra yrkesutövare i vården ta tydlig ställning och medverka till att Sverigedemokraternas kränkande förslag hamnar på soptippen!