Nummer 2/2010

Lust, kunskap och jubileum

Sid-30-31_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Årets sjuksköterskedagar Lust&Kunskap, som också var inledningen på Svensk sjuksköterskeförenings 100-årsfirande, lockade 1 200 besökare och en mängd utställare till Folkets hus i Stockholm. Under de två fullspäckade dagarna kunde deltagarna fördjupa sig i ämnen som etik och patient- säkerhet och inte minst bli inspirerade av Jan Eliassons varma och vassa tal om glo- bal hälsa och välfärd.

Historieprofessor Anna Götlind som skrivit jubileumsboken Svensk sjuksköterskeförening – 100 år av utbildning, utveckling och forskning för god omvårdnad gav under inledningsdagen på ett personligt sätt en tankeväckande bild av yrkets förändring.

Roger Qvarsell, professor och idéhistoriker vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet, beskrev utvecklingen från arbete och kall till yrke och profession och tog även upp frågorna inför framtiden, där utvecklingen går mot fler arbetsuppgifter, fler arbetsgivare och otydligare gränser mellan grupper i vården och olika discipliner.

Programmet under de två dagarna varvade mer specialiserade ämnen som serveringssättets betydelse för ätandet och ungdomsmottagning på nätet med större och mer övergripande frågor som smärta och vård på äldre dar.

Mycket engagerande var Jan Eliasson, särskild rådgivare till FN: s generalsekreterare, i sitt tal om global hälsa och välfärd och kopplingen till klimatförändringar och socioekonomisk utveckling.

– Allt hänger samman, menade han. Ingen fred utan hållbar utveckling och ingen hållbar utveckling utan fred och respekt för mänskliga rättigheter. I detta ryms alla stora frågor om hälsa, klimatförändringar, sjukvård, krig och svår nöd i flyktingläger.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 30–32