Nummer 2/2010

Livet efter en brännskada

Sid-8-9_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Brännskadepatienter minns sin smärta långt efter hemkomsten från sjukhus. I sin licentiatavhandling, Smärta, infektion och åter- anpassning till livet efter en brännskada, har Oili Tengvall kartlagt patienters upplevelser av det trauma brännskador kan innebära.

Hennes avhandling beskriver på olika sätt hur smärtan påverkar patienten. Den första studien visar ett klart samband mellan sårinfektion och smärta. De patienter som får en sårinfektion första veckan efter brännskadan får en klart ökad smärta jämfört med dem som inte har drabbats av en infektion. Det innebär att det är extra viktigt att vara uppmärksam på hur såren ser ut, menar hon.

I två andra studier har hon intervjuat 12 patienter som skrivits ut från sjukhuset och sedan varit hemma i mellan sex och tolv månader. Patienterna beskriver sina upplevelser på sjukhuset och hur det blev efter att de kommit hem.

Smärtan har genomgående varit svår och dominerat deras upplevelser, i många fall beskrev de smärtan som den värsta de har upplevt. Det trauma de råkat ut för har både fysiska och psykiska dimensioner. De saknade både information och stöd under sjukhusvistelsen och under tiden hemma. Smärtan försökte de bära själva. Livet hemma blev en kamp för att kunna hantera de svåra problem som brännskadan ledde till.

Patienterna berättade också vilka copingstrategier de använt för att hantera sin smärta och återanpassningen till livet hemma.


Om artikeln
Av Yvonne Busk
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 8–11