Nummer 2/2010

Låt sjuksköterskor ge smärtlindring vid buksmärtor

Sid-36-37_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Låt patienterna bli mer delaktiga i vårdprocessen och tillåt sjuksköterskor att ge smärtlindring till patienter med buksmärtor. Det är några av de slutsatser som sjuksköterskan Åsa Muntlin kommit fram till i sin avhandling om vården på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studierna fokuserar på de patienter som inte är i behov av livsuppehållande åtgärder och i en av dem fick 200 patienter svara på hur de upplevde vårdens kvalitet. De lyfte fram fem områden som behövde blir bättre: ”Information, respekt och empati”, ”smärtlindring”, ”nutrition”, ”väntetid” och ”generell atmosfär”.

Inte minst intressant var att patienterna upplevde att de inte fick tillräcklig smärtlindring, vilket gjorde att Åsa Muntlin la till en interventionsstudie i avhandlingen. Där fick sjuksköterskor, efter en strukturerad och noggrann bedömning, ge morfin till patienter med magsmärtor innan de bedömts av en läkare.

Försöket fungerade utmärkt och de patienter som fick smärtlindring upplevde vården som bättre än andra patienter. Läkarnas motstånd mot detta arbetssätt försvann när de såg de goda resultaten.


Om artikeln
Av Jon Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 36–39