Nummer 2/2010

Ha med patienten i reflektionen

Sid-51-201002.jpg

Att skapa forum för reflektionen är ett steg på vägen till ökad säkerhet i yrkesidentitet och i patientarbetet. En krönika av Marianne Inde.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 51