Nummer 2/2010

Ett högriskyrke

Sid-46-47_201002.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Boken Svensk sjuksköterskeförening 100 år – bilder av sjuksköterskan beskriver Svensk sjuksköterskeförenings historia i ett samhällsrelaterat perspektiv: hur för- eningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar. Boken berättar också om sjuksköterskeyrkets förändring över hundra år och framväxten av sjuksköterskeprofessionen. I boken lyfts sjuksköter- skorna – både kända och okända – fram i text och bild. Här presenterar vi ett utdrag ur boken.


Om artikeln
Av Anna Götlind
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/10 sid 46–49