nr 02, årgång 2010

LEDARE

 • Ta ställning för allas rätt till vård

  Nu behöver varje sjuksköterska och andra yrkesutövare i vården ta tydlig ställning och medverka till att Sverigedemokraternas kränkande förslag hamnar på soptippen!

FORSKNING

 • Livet efter en brännskada

  Brännskadepatienter minns sin smärta långt efter hemkomsten från sjukhus. I sin licentiatavhandling, Smärta, infektion och åter- anpassning till livet efter en brännskada, har Oili Tengvall kartlagt patienters upplevelser av det trauma brännskador kan innebära.
 • Personalens attityder skapar hemkänsla

  Äldre påverkas mer än man tidigare trott av renoveringar och omflyttning. Med ett nytt instrument för att mäta livskvalitet hos dementa visar Hanna Falk i sin avhandling att personalens attityder har stor betydelse för att skapa hemkänsla i särskilda boenden.
 • Vården nonchalerar besköra patienter

  Det är vanligt att kvinnor som söker vård för en kotfraktur inte utreds utan får beskedet att ryggsmärtorna snart kommer att gå över. Nu visar sjuksköterskan Inger Hallbergs forskning att hälso- och sjukvården skickar hem patienterna till ett långvarigt lidande.
 • Låt sjuksköterskor ge smärtlindring vid buksmärtor

  Låt patienterna bli mer delaktiga i vårdprocessen och tillåt sjuksköterskor att ge smärtlindring till patienter med buksmärtor. Det är några av de slutsatser som sjuksköterskan Åsa Muntlin kommit fram till i sin avhandling om vården på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

PORTRÄTT

 • Yoga rehabiliterar hjärtpatienter

  Sjuksköterskan Maria Nilssons forskning om medicinsk yoga vid rehabilitering av hjärtinfarkt- patienter har fått stort genomslag. Flera tidningar, vetenskapsradion och brittiska BBC har rappor- terat om de positiva resultaten och att metoden har införts i vården. Själv säger Maria att hon efter många år i yrket har hamnat rätt.

REPORTAGE

 • Ryhov satsar på specialistsjuksköterskor

  På barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Ryhovs länssjuk- hus i Jönköping är nio av tio sjuksköterskor specialistutbildade. Det är ett krav från arbetsgivaren och för sjuksköterskorna själva innebär den djupare kompetensen en stor trygghet.
 • Lust, kunskap och jubileum

  Årets sjuksköterskedagar Lust&Kunskap, som också var inledningen på Svensk sjuksköterskeförenings 100-årsfirande, lockade 1 200 besökare och en mängd utställare till Folkets hus i Stockholm. Under de två fullspäckade dagarna kunde deltagarna fördjupa sig i ämnen som etik och patient- säkerhet och inte minst bli inspirerade av Jan Eliassons varma och vassa tal om glo- bal hälsa och välfärd.
 • Rensa bland forskningens etiska koder

  Den som forskar inom vården måste tänka på etiken. Närmare bestämt 1 500 etiska riktlinjer, lagar, policy- dokument och professionella rekommendationer. Det är för mycket att hålla reda på och dessutom är dokumenten motstridiga, menar vårdetikerna Anna T Höglund och Stefan Eriksson som har analyserat vilket stöd reglerna egentligen ger enskilda forskningssjuk- sköterskor och läkare.
 • Ett högriskyrke

  Boken Svensk sjuksköterskeförening 100 år – bilder av sjuksköterskan beskriver Svensk sjuksköterskeförenings historia i ett samhällsrelaterat perspektiv: hur för- eningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar. Boken berättar också om sjuksköterskeyrkets förändring över hundra år och framväxten av sjuksköterskeprofessionen. I boken lyfts sjuksköter- skorna – både kända och okända – fram i text och bild. Här presenterar vi ett utdrag ur boken.
 • ”Vi pratar för lite om kroppen”

  Vi pratar för lite om kroppen – trots att det är kroppar vi arbetar med. Det menar nyutexaminerade sjuksköterskan Lisa Källström som i sin C-uppsats använt den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty för att ta reda på hur omvårdnadsforskare använder begreppet kropp.

KRÖNIKA

 • Slå huvudet i glastaket

  Ania Willman om nätverkande med förhinder.
 • Ha med patienten i reflektionen

  Att skapa forum för reflektionen är ett steg på vägen till ökad säkerhet i yrkesidentitet och i patientarbetet. En krönika av Marianne Inde.