nr 02, årgång 2009

LEDARE

 • Allt kan inte prioriteras bort!

  Den ekonomiska krisen drabbar nu även vård och omsorg. Allt fler landsting och kommuner inför anställningsstopp, stänger vårdplatser och varslar vårdpersonal. Klimatet hårdnar och allt fler och allt tuffare prioriteringar måste göras. Men det är viktigt att prioriteringarna sker öppet och att vårdens alla professioner deltar i diskussionen. Det är också viktigt att medborgarna får kunskap om prioriteringarna och kan påverka besluten. ...

FORSKNING

 • Fråga deprimerade patienter hur de sover

  Hur sover du? Ställ frågan till deprimerade patienter, särskilt om de gjort ett suicidförsök. Om de har mardrömmar, är risken stor att de försöker ta sitt liv igen. Slutsatsen gäller alla typer av psykiska sjukdomar, enligt en ny avhandling. Om de tar antidepressiva eller ej påverkar inte heller resultatet. Det har sjuksköterskan Nils Sjöström kommit fram till i sin avhandling om riskfaktorer för nya självmordsförsök.
 • Ett ögonblick i sänder

  Mer än var tionde patient över 65 år som läggs in på akutsjukhus insjuknar i akut förvirringstillstånd. Ett tillstånd som är utsatt och arbetsamt för såväl patienter och närstående som för sjuksköterskor och undersköterskor. Det framgår av sjuksköterskan Ewa Stenwalls forskning.
 • Det behövs fler sjuksköterskor specialiserade på urininkontinens

  Förvånansvärt många med urininkontinens vill inte ha hjälp. Men det finns en grupp med stora problem som inte får den vård de vill ha, konstaterar sjuksköterskan och uroterapeuten Gunnel Andersson i sin avhandling.
 • Stöd efter infarkten

  Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt skulle behöva individuella stödsamtal när de kommer hem från sjukhuset. Det skulle underlätta för dem att må bättre. Det är en av de saker som forskaren och sjuksköterskan Annelie Johansson Sundler kom fram till i sitt avhandlingsarbete ”Mitt hjärta, mitt liv”.
 • ”Fler borde delta i samhällsdebatten”

  Alltför många barn far illa i skolor, på daghem och i övriga samhället. Därför är det dags att ställa sig upp och säga ifrån. Det menar distriktssköterskan Ann-Sofie Gustavsson vid Böleängs vårdcentral i Umeå. Hon tycker att omvårdnadspersonalen i betydligt högre grad än i dag borde ge sig in i samhällsdebatten. Själv har hon och hennes kollegor gjort det som många av oss andra inte vågar. De bjöd in till ett möte för att ställa politikerna till svars och diskutera barns levnadsvillkor.

REPORTAGE

 • Samlad satsning på fallprevention

  Om mindre än ett år ska antalet fall ha minskat till hälften på UMAS i Malmö. ”Vi har gjort en handbok som alla medarbetare fått och dessutom får alla utbildning nu under våren, säger projektledaren Monica Bergenek. Nu gäller det bara att personalen tar sig tid och lär sig göra riskbedömningar och att upprätta vårdplaner.”
 • Forensisk omvårdnad

  I höst börjar Sveriges – och förmodligen Europas – första högskolekurs i forensisk omvårdnad. Forensisk omvårdnad gör sjuksköterskan bättre rustad att möta offer för överfall, sexuella övergrepp, våld mot äldre, tortyr och krig. Sjuksköterskan stärks känslomässigt, men blir också skickligare på att säkra bevis till den kommande rättsprocessen. Intresset för distanskursen vid högskola i Kalmar är stort, menar Kent Stening, sjuksköterska och adjunkt vid högskolan i Kalmar.
 • Diskutera etikfrågor innan något har hänt

  Nolltolerans mot rasistiska yttringar inom vården gäller. Men vad ska en enskild sjuksköterska göra när de förekommer? Det är viktigt att reagera med en gång, så att rasistiska kommentarer inte får fäste i arbetsgruppen, svarar etikexperterna.
 • Kinesisk sjuksköterska forskarutbildas i Lund

  Det är åtta timmars flygresa mellan doktoranden Yan Ding i Shanghai och hennes två handledare i Lund. Yan Ding är en av flera som reser regelbundet mellan Shanghai och Lund. Det långa avståndet till trots finns det nu flera samarbetsprojekt mellan 20- miljonerstaden i Kina och den lilla akademikerstaden i Sverige.

KRÖNIKA