nr 02, årgång 2008

LEDARE

FORSKNING

 • Sömntabletter ökar risken för fallolyckor

  Tryggheten som äldre söker när de flyttar till ett äldreboende är inte så stor som de kanske tror. I själva verket sker de flesta fallolyckorna på äldreboenden. Flera faktorer spelar in. En viktig sådan är att många äldre som bor på äldreboende använder sömnmedel med benzodiazepiner. Eftersom de då blir trötta och slöa använder personalen bälten, sänggrindar och rullstolar för att skydda dem mot fall. Det visar sjuksköterskan Edit Fonads doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
 • Närstående ger de svårt sjuka kraft

  En trafikolycka, en arbetsplatsolycka eller brott på stora kroppspulsådern. När livet stannar upp och någon hamnar på intensivvårdsavdelning är det de närstående som gör att den svårt sjuke orkar kämpa vidare. Det visar Åsa Engströms doktorsavhandling. Samtidigt har de sjuka dåligt samvete för att de ställer till med besvär. De anhöriga å sin sida upplever stor osäkerhet inför vad som ska ske och vill ha tydliga besked angående behandlingen. IVA-sjuksköterskorna känner sig i sin tur otillräckliga när de inte kan ge fullödig information.
 • Stort behov av uppföljning av huvudskador hos barn

  Även milda och minimala skallskador hos barn kan ge långvariga problem. Det konstaterar Ann-Charlotte Falk i sin avhandling, där hon har kartlagt symtom och omvårdnad av drabbade barn. En tydlig brist är information till föräldrar, en annan att det saknas samband mellan dokumenterade symtom och den omvårdnad som ges. Men mest av allt saknas stöd och uppföljning efter skadan.
 • Invandrarbarn med diabetes behöver bättre stöd

  Invandrarbarn med diabetes som kommer från icke-västliga länder har sämre sjukdomskontroll än andra barn. För att barnen ska få rätt vård krävs ett nära samarbete med vården och att familjerna känner förtroende för behandlarna. – När ett barn får diagnosen diabetes är det hela familjens sjukdom och det gäller att möta familjen ”där den är”, säger diabetessjuksköterskan Lene Povlsen, som nyligen disputerat vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

PORTRÄTT

 • ”Inget är omöjligt”

  – Jag är mer stolt över att vara sjuksköterska än att vara professor. Det är det finaste jobb som finns att få hjälpa människor som har det svårt, säger Christina Lindholm, som fyllde 66 år på Internationella kvinnodagen och snart pensioneras från sin professur i klinisk omvårdnad vid Högskolan Kristianstad. Nu ska hon ägna sig åt familjen och sin egen forskning. Hon har också accepterat en gästprofessur.

REPORTAGE

 • Våga tala om sex!

  Sex är en självklar del av människors liv. Men förmågan och lusten att ha sex är inte självklar för den som drabbas av sjukdom. För många leder sjukdomen i sig eller den behandling som ges till påtagliga begränsningar. Sjuksköterskor måste lära sig mer om sexualitet och våga ta upp frågan med patienten, menar sexologen Birgitta Hulter.
 • Sugen på att forska?

  Vill du lära mer om det som intresserar dig och börja forska? Omvårdnadsmagasinet har tagit reda på hur man gör. Och nydisputerade sjuksköterskan Sigrid Odencrants ger sina bästa tips.
 • Musik efter operation ökar oxytocinhalten

  Ulrica Nilsson är anestesisjuksköterskan som brinner för forskning. Det har snart gått fem år sedan hon skrev sin doktorsavhandling om musikens betydelse för postoperativ återhämtning. Nu har hon slutfört en studie som visar att lugn och ro-hormonet oxytocin ökar hos patienter som får lyssna på musik efter stor kirurgi. Vägen efter disputationen har inte varit enkel. Det är svårt att behålla förankringen till den kliniska verksamheten.
 • Anmäla eller inte anmäla?

  Hon har själv stått där och tvekat – anmäla eller inte anmäla. Yvonne Utegård, sjuksköterska och universitetsadjunkt, ville ta reda på vad som påverkar om misstag i vården rapporteras eller inte. Ämnet för magisteruppsatsen blev avvikelserapportering.

KRÖNIKA