nr 02, årgång 2007

LEDARE

 • Poängen med utbildningen

  För att skapa en bra vård för patienten måste man vara trygg i sin yrkesroll och våga säga ifrån när något inte fungerar. Det handlar om patientsäkerhet och det är den viktigaste frågan Lena Sahlqvist tar med sig in i arbetet som ny Government Chief Nurse.

FORSKNING

 • När tilliten bryts – och byggs upp

  Se barns protester och rädsla vid sjukvård som en gåva av tillit, istället för något negativt, menar sjuksköterskan Maria Forsner. De gör allt vad de kan för att försöka samarbeta, och tar du dig tid och svarar på erbjudandet får du deras förtroende.
 • Skillnader i gamla kvinnors och mäns berättelser

  Mycket gamla människor har inte sämre livskvalitet. Men det finns könsskillnader i deras livshistorier. Sjuksköterskan Lena Aléx är den första forskaren med ett genusperspektiv vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.
 • Vad gör vissa sjuksköterskor omtyckta?

  Efter att ha studerat vårdande relationer i sitt sammanhang ser sjuksköterskan Linda Berg en potential som inte bara stödjer utan också stärker patientens hälsa – en potential som kräver förändringar för att kunna tas tillvara.
 • Lyhördhet kan tidigt fånga upp alkoholproblem

  Genom att vara lyhörd för signaler och samtidigt visa omsorg, kan vårdpersonal hjälpa alkoholberoende människor be tydligt tidigare i vårdkedjan, menar Annika Jakobsson.

PORTRÄTT

 • Trygga sjuksköterskor ger säkrare vård

  För att skapa en bra vård för patienten måste man vara trygg i sin yrkesroll och våga säga ifrån när något inte fungerar. Det handlar om patientsäkerhet och det är den viktigaste frågan Lena Sahlqvist tar med sig in i arbetet som ny Government Chief Nurse.

REPORTAGE

 • Etikcafé ger tid för eftertanke

  På Centralsjukhuset i Karlstad tar sig IVA-personalen tid att regelbundet reflektera över mjukare frågor som etik och personliga värderingar. Något som gett både bättre arbetsmiljö och fokus på patienternas behov.
 • Gråt som tröst och skydd

  När livet är på väg att ta slut finns gråten nära. Den kan vara överraskande, våldsam och brutal, mild och renande som ett stilla vårregn, eller utan tårar, men stark under ytan.
 • Utveckling & drivkraft i idéburna företag

  Deras uppdrag är inte formulerat av pol itik er. Inte heller av vinstintresse. Drivkraften är att göra gott för individen. Bräcke Diakoni är ett av landets vårdoch omsorgsföretag som drivs utan vinstintresse. De idéburna företagen blir allt fler. Ändå är de ofta osynliga. Det vill nya nätverket FAMNA ändra på.
 • Tysta rapporter gav bättre omvårdnadsjournaler

  På Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har nattpersonalen tack vare ett sjuksköterskelett utvecklingsarbete gått över till tysta rapporter, vilket bland annat lett till bättre och tydligare omvårdnadsjournaler.

KRÖNIKA

 • En röst i natten

  Anna Jansson om fyra plåster och ett Microlax.