nr 02, årgång 2006

FORSKNING

 • Föräldrar behöver mer stöd från sjuksköterskor vid för tidigt födda barn

  Karin Jackson visar i sin forskning att föräldrar till för tidigt födda barn behöver mer stöd än vad de får idag. Sjuksköterskornas förhållningssätt har en stor betydelse för mammornas och pappornas utveckling som föräldrar.
 • Stöd betyder allt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

  Föräldrar till barn som har en funktionsnedsättning får ett mycket bättre liv om de och deras barn blir sedda och bekräftade av omvärlden. Det skriver sjuksköterskan Britt-Marie Lindblad i sin avhandling.
 • Vem styr dig i jobbet?

  Låter du dig avbrytas i ditt arbete om en läkare vill ha en åtgärd utförd? Får andra kollegor avbryta dig mitt i ronden? Då är du inte ensam, visar en doktorsavhandling av sjuksköterskan Berith Hedberg
 • Forskningen osynlig i sjuksköterskans vardag

  I vardagen är det erfarna kollegors arbetssätt och gamla rutiner på avdelningen som styr omvårdnaden. Man gör som alla andra och struntar i att låta ny kunskap, visar en avhandling av sjuksköterskan Monica Björkström.

PORTRÄTT

 • Med engagemang för världen

  Karin Christianis engagemang tar oss med till Genève, till Asien och till det fattigaste hörnet av Afrika. Nöden i Uganda känns plötsligt påfallande närvarande när hon berättar.

REPORTAGE

 • Patografier - en källa till ovärderliga insikter

  Det ökande antalet patografier, sjukdomsberättelser i litteraturen, är ett tidens tecken.
 • Inspirerande småskalighet för kommunsjuksköterska

  För sex år sedan lämnade Anna Lindquist jobbet som sjuksköterska på Länssjukhusets barnklinik för att bli kommunanställd inom äldreomsorgen. Det ångrar hon inte.
 • Barn som ska sövas får information på webben

  Dålig information till barn och föräldrar är ofta ett problem vid operation och anestesi. Det är Erika Berggren och Gunilla Lööf, anestesisjuksköterskor på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, på väg att förändra.
 • IVA i Australien: Intermediäravdelningar och bedside nurses

  I Australien är intensivvårdsavdelningarna större än i Sverige och varje patient vårdas av en sjuksköterska som ständigt finns vid bädden. Men läkemedel och utrustningen var ungefär detsamma, säger specialistsjuksköterskan Eva Åkerman efter en längre studieresa i Australien.
 • Albin-sjuksköterskor ger äldre bättre vård på akuten

  Ett stort problem på många av landets akutmottagningar är att äldre patienter får vänta alldeles för länge innan de får vård. I Lund har man skapat en helt ny arbetsmodell och löst problemen.
 • Lyssna på patientens berättelse

  Lyssna på patientens berättelse. I den finns vägen till förståelse menar sjuksköterskan, socialantropologen och forskaren Carola Skott.

KRÖNIKA