Nummer 2/2005

Yrke i utveckling: Hygiensjuksköterskan ingen polis

Runt 140 000 patienter drabbas varje år av en infektion som de fått i vården. De kommer in med en sjukdom och går ut med en annan. Uppskattad kostnad: bortåt tre miljarder kronor om året varav en miljard går till förlängda vårdtider. God vårdhygien kan spara stora pengar i vården. Ändå är hygiensjuksköterskorna en liten kår, färre än 100 i hela landet. Agneta Sjögren, som arbetar på Södersjukhuset i Stockholm berättar om sin specialitet.