Nummer 2/2005

Vem kan vinna på nätverk med patientföreningar?

Stödet från patientföreningarna är viktigt för många cancerpatienter, visar Christina Carlsson i sin doktorsavhandling. Hon visar att vården har en del att vinna på att det skapas nätverk med patientföreningarna.