Nummer 2/2005

Våga fråga om de existentiella frågorna

Patientens sätt att skapa mening måste få utrymme i vården. Om man förstår vilka djupare värden som är viktiga för en människa, kan behandlingen få större effekt. Och det gäller inte bara patienter från andra kulturer. Alla bär med sig strategier för att handskas med svåra frågor och det påverkar hur diagnoser och behandling tas emot. Det menar Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi och psykolog.