Nummer 2/2005

Tillit till intuitionen stärker yrkesrollen

Några kallar det intuition, andra magkänsla eller klinisk blick. Universitetsadjunkt Meta Schmidt vid Uppsala universitet har i sin magisteruppsats intervjuat akutsjuksköterskor om intuitionens betydelse vid bedömning av patienter. Hon kallar förmågan direktskådande, en unik förmåga som hjälper sjuksköterskorna att snabbt göra en medicinsk bedömning av patienter de kanske möter för första gången.