Nummer 2/2005

Tala med barnen om smärtan

Barn får inte alltid den smärtlindring de skulle behöva. Det gäller både vid behandlingar i akuta situationer och efter operationer. Det beror delvis på att sjuksköterskorna missbedömer hur ont barnen har. Men också på brister i rutiner om smärtlindring för barn. Det menar sjuksköterskan Leena Jylli som har skrivit en doktorsavhandling om smärtlindring för barn. I avhandlingen utvärderar hon bl a en ny metod som låter barnen själva bedöma hur ont de har.