Nummer 2/2005

Svensk omvårdnadsforsknings Grand Lady

Det är nog ingen tvekan om att Astrid Norberg är den person som har betytt mest för svensk omvårdnadsforskning. Pionjär brukar hon kallas. Hon blev Sveriges första professor i omvårdnad på 80-talet och sedan dess har hon varit handledare åt ett fyrtiotal doktorander. - Jag är väldigt stolt över att nio av mina doktorander blivit professorer.