Nummer 2/2005

Könsskillnader i attityden till astma

Det finns tydliga könsskillnader i attityden till astmasjukdom, både hos barn och deras föräldrar. Det visar Lotta Dalheim Englund och Ingela Rydström i sina färska avhandlingar. De har kommit fram till att flickor oftare hämmas av sin sjukdom, medan pojkar utmanar den. Och att mammor skyddar barnen i högre grad än papporna, vilka istället uppmuntrar barnen till att frigöra sig från sjukdomens bojor.