Nummer 2/2005

Intuition - den tysta kunskapen

Intuition är nödvändig i arbetet som akutsjuksköterska menar Anna Lindqvist vid Östra sjukhuset. Den hjälper henne och kollegorna att snabbt prioritera vilka patienter som ska tas om hand först - särskilt när de första undersökningarna inte visat vad som orsakat patientens lidande.