Nummer 2/2005

Hälsan inte avgörande för livskvaliteten hos äldre

De allra äldsta kvinnorna har sämre livskvalitet än de allra äldsta männen. Och det är inte hälsan i sig som är avgörande för om människor över 75 år känner att de trivs med livet. Andra saker, som att anpassa sig till situationen och att ha tillgång till nära relationer tycks också vara en viktig del i upplevelsen. - För vården gäller det att se på människor i ett bredare perspektiv, säger sjuksköterskan Gunilla Borglin som nyligen la fram sin avhandling "Quality of life among older people" vid Institutionen för omvårdnad vid Lunds universitet.