Nummer 2/2005

Förflyttning av patienter ett riskfyllt arbete

Det går att förbättra säkerheten vid förflyttning av patienter. Det visar Christina Johnssons doktorsavhandling "The patient transfer task - Methods for assessing work technique". Vårdpersonalen kan genom utbildning och träning lära sig en teknik som gör förflyttningarna mer skonsamma för den egna kroppen. En bättre teknik skapar också en större trygghet hos patienten.