nr 02, årgång 2004

FORSKNING

 • Hallå min dotter är sjuk!

  - Det bästa är att jag kanske har bidragit till att höja statusen på detta område, genom att tala om att det existerar och att det handlar om vård. Detta konstaterar en nöjd Anna Carin Wahlberg, forskare vid Karolinska Institutet och det hon syftar på är hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon. För trots att väl alla någon gång har varit i kontakt med till exempel sjukvårdsupplysningen, så är detta ett märkligt anonymt område.
 • Njurdonatorer värda en medalj

  Personer som ger bort sin friska njure för att hjälpa en njursjuk är hjältar. De sparar samhället miljontals kronor, kortar kön för transplantation med avliden givare och minskar behovet av dyrbar dialys - utan en enda belöning. De är värda en medalj, säger Annette Lennerling, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Vård på patientens planhalva

  Sjuksköterskor inom den psykiatriska verksamheten känner sig osäkra i sin yrkesoll när de vårdar psykiskt sjuka i deras hem, visar sjuksköterskan Annabella Magnusson sin avhandling. Patienten är herre på täppan och vårdpersonalen behöver ny kunskap för att hantera sin nya arbetssituation.
 • Flytta makten från männen

  Nej, jämställdheten ökar inte i vården bara för att några karlar blir sjuksköterskor. Snarare förstärks könsrollerna när män kliver in på kvinnliga områden, konstaterar psykologen Hans Robertsson i en ny avhandling. Männen tillskrivs fysisk styrka, teknisk färdighet och väcker hopp om ökad status och bättre löner. De tar med sig sin mansroll och belönas för detta.

PORTRÄTT

 • En lans för god vård

  Nyfikenhet och vilja att förbättra vården fick Birgitta Engström att börja forska i slutet av 70-talet. Idag leder hon SSF och gläds åt hur omvårdnadsforskningen har utvecklats. - Mina föregångare har varit duktiga på att driva på.

REPORTAGE

 • Omvårdnad knepigt för män

  Sjuksköterskan är fortfarande en underordnad kvinna, inte en självständig och välbetald jämlike till den manlige läkaren. 25 år efter Vård 77-reformen, som skulle ge sjuksköterskorna självständighet och akademisk status, har inte särskilt mycket hänt med utbildningen. Att män söker sig till utbildningen förändrar inget. Både de och deras kvinnliga studiekamrater vet att fö rmännen väntar helt andra karriärer,visar Inger Jorfeldt i sin avhandling.
 • Yrkesgrupper lär av varandra

  Den första och hittills enda kommunala utbildningsenheten för vårdpersonal finns i Örebro. Där lär sig blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter och de som utbildas till biståndshandläggare inom socialtjänsten att samarbeta.
 • Det behövs bättre kunskap om prioriteringar

  Etikforskaren Anna T Höglund är kritisk till att politiska beslut inte föränkras bland vårdpersonalen. Hon har nyligen presenterat en rapport om vilka kunskaper vårdpersonal har om riktlinjer för prioritering.
 • Kliniskt lärande i vården. Filma en kollega

  Sedan fyra år gör personalen på intensivvårdsavdelningen (IVA) på UMAS egna filmer som visar hur de ska agera i situationer där de känner sig osäkra. Filmerna ligger lagrade i minneskort i handdatorer som är utplacerade på avdelningen. - En av de viktigaste poängerna är att arbetet med filmerna innebär en lärprocess, där sjuksköterskorna reflekterar över sitt sätt att arbeta, säger Sue Harden, sjuksköterska och ansvarig för kompetensutvecklingen på IVA.
 • Kreativa sjuksköterskor

  Sjuksköterska och innovatör är inte någon vanlig kombination. Men det finns de som har lyckats - trots att det har varit en lång väg att gå.
 • Är vi hemmablinda?

  Anna Bäsén, journalist på Expressen och undersköterska, har fått mycket uppmärksamhet för sin reportagebok om den svenska åldringsvården "Vem ska ta hand om mamma?" (Bokförlaget DN). På Fridbohemmet känner personalen bara delvis igen sig.
 • Sjuksköterskan som tar hand om Malmös hemlösa

  De löser sällan ut sina mediciner och följer knappast heller några livsstilsråd. Att arbeta för hemlösas hälsa kan verka som ett hopplöst företag, men i Malmö har man lyckats nå dessa patienter genom en sjuksköterskebaserad mottagning, skräddarsydd efter patienternas annorlunda behov och förutsättningar.
 • Kurs ger svensk legitimation

  Till midsommar i år kommer Stockholms län att ha hundra nya legitimerade sjuksköterskor från områden utanför EU/EES-området. Det är ett resultat av det så kallade Stockholmsprojektet. Projektet har pågått mellan åren 2001-2003 och har varit ett samarbete mellan landstinget i Stockholms län, länsarbetsnämnden i Stockholm och Vårdförbundet.