Nummer 1/2018

Anhöriga måste få bättre stöd

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Många tusentals makar, vuxna barn och ungdomar lägger ned tid motsvarande 181 miljarder kronor varje år för att hjälpa sjuka familjemedlemmar. De behöver bättre stöd, betonar sjuksköterskan och forskaren Elizabeth Hanson.

– De anhörigas insatser kan nästan vara ett heltidsjobb som påverkar hela livet, konstaterar Elizabeth Hanson. Studier visar att även ekonomin och den sociala situationen förändras till det sämre för anhöriga som hjälper sina familjemedlemmar. Självklart innebär den utsatta situationen att de har stora behov av stöd.

Hon är idag professor och forskningsledare vid Linnéuniversitetet, iessutom är hon vetenskaplig ledare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Studier som har sammanställts vid Nka visar att anhöriga som har ett arbete som de kombinerar med anhörigvård har en högre livskvalitet än dem som inte har jobb. – Jobbet blir som en avlastning, man får stöd av sina kollegor och kan prata öppet om hur man har det, säger Elizabeth Hanson. Kanske innebär det också att man inte påtar sig en för stor anhörigroll.

Vilken är sjuksköterskans roll i allt detta?

– Den är jätteviktig, på många sätt. Sjuksköterskan kan framför allt se och erkänna de anhörigas enorma kunskap om den som är sjuk och ta med dem i ett partnerskap i vården. De kan förmedla kontakter, förklara akuta skeenden, lotsa vidare i vården. En annan mycket viktig uppgift är att erbjuda individuellt anpassad utbildning vid kronisk sjukdom.

 Om artikeln
Av Sara Bergvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/18 sid 18–20