Nummer 1/2014

Vaken under operation i regional anestesi

201401sid10.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

– För att en patient som opereras medan han är vaken ska känna sig trygg, är det allra viktigaste att anestesisjuksköterskan har ögonkontakt med honom och finns i hans närhet. Det säger sjuksköterskan och forskaren Ann-Christin Karlsson, som nyligen disputerade vid Linnéuniversitetet med avhandlingen ”Att vara vaken under operation i regional anestesi – från patienters upplevelser till en vårdande modell”.

Det blir mer och mer vanligt att patienter får regional anestesi under operation, vilket också ställer nya krav på anestesisjuksköterskan, menar hon. Sjuksköterskan måste ta reda på hur patienten vill bli omhändertagen för att känna sig trygg.

I sin avhandling har hon tittat på operationssituationen på flera olika sätt, bland annat genom djupintervjuer med patienter som har opererats i regional anestesi. Hon har också videofilmat operationer och bland annat studerat interaktionen mellan patient och sjuksköterska.

Patienten är mycket utelämnad i operationssituationen, konstaterar hon. Sikten är skymd, patienten känner inte vad som händer, den enda kontakten han eller hon har är med anestesisjuksköterskan. Det är han eller hon som förmedlar vad som händer. Ann-Christin Karlsson undersökte också patientens upplevelse av sin kropp.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 10–13