Nummer 1/2014

Ung stipendiat vill förbättra demensvården

201401sid32.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Bättre demensvård med hjälp av en internetbaserad förening. Det är sjuksköterskestudenten Hanna Davidssons projektidé som nu givit henne det första stipendiet från Queen Silvia Nursing Award.

I juryns motivering står det att ”Hanna Davidsson är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden, är klar och tydlig, baserad på en realistisk analys och en genomförbar modell som kommer både anhöriga, den enskilde och vårdpersonalen till del”.

Konkret vill hon bygga en hemsida för patienter med demens, deras anhöriga och även vårdpersonal som arbetar med dementa. Den ska vara i form av en internetbaserad förening för alla som söker kunskap om demenssjukdom på något sätt, till exempel när det gäller nutrition, miljön och motion.

En viktig del av hemsidan skulle vara en ständigt aktuell faktabank som är baserad på vetenskapliga studier och aktuella artiklar i ämnet. Informationen ska vara tillgänglig på olika kunskapsnivåer. Hon vill också att hemsidan ska erbjuda seminarier för framför allt undersköterskor och sjuksköterskor.


Om artikeln
Av Pia Hellsing
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 32–33