Nummer 1/2014

Så klarar du svåra samtal

201401sid14.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Sjuksköterskor hamnar ofta i situationer där patienten vill prata om svåra frågor. ”Varför drabbades jag av cancer?”. ”Tänk om jag aldrig blir frisk, min fru kanske lämnar mig då.” – Många har svårt att hantera samtalen, säger omvårdnadsforskaren Titti Melin-Johansson. De tar mycket energi och sjuksköterskorna har inte tid, de känner sig personligt berörda och har svårt att hålla distansen.

Men det finns bra verktyg för att hantera denna mer existentiella sida av sjuksköterskans arbete, visar den forskning och det utvecklingsarbete som Titti Melin-Johansson har bedrivit tillsammans med andra omvårdnadsforskare. Forskargruppen som hon ingår i har samarbetat sedan 2008 då professor Ella Danielsson samlade några disputerade sjuksköterskor kring sig, som hade fokuserat på det existentiella perspektivet av omvårdnadsforskningen.

Sedan dess har de bedrivit omfattande studier om hur sjuksköterskor kan svara mot patienternas behov av mer personliga samtal och tagit fram en utbildningsmodell som har testats i olika verksamheter.

Det handlar bland annat om kunskap och erfarenhet att uppfatta när en patient vill ta upp en fråga som tynger, att hantera det som sägs i samtalet och inte minst att hantera de knepiga känslor som samtalet kan väcka inom sjuksköterskan själv.

Konkret gäller det till exempel kunskap om hur man använder orden, tystnaden, kroppsspråket, bjuder in till samtal, avvisar samtal med mera.

Annika Zakrisson, som är sjuksköterska på det palliativa konsultteamet Storsjögläntan i Jämtland, berättar också i en intervju om svåra samtal i vardagen.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 14–17