Nummer 1/2014

På väg ut i yrket

201401sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Under ett samtal med Anna-Maria Lundberg är det lätt att komma in på väsentligheter, som döden, sorgen och rätten till minst 24 000 kronor i ingångslön. Som nyutexaminerad sjuksköterska hoppas hon hitta en arbetsplats där det finns tid att reflektera över sin yrkesroll. – Jag vill vara närvarande i mötet med varje patient, säger Anna-Maria Lundberg.

Anna-Maria Lundberg började sin yrkesbana med en tvåårig utbildning till teaterpedagog, men efter att ha sökt in till scenskolan vände hon sitt fokus mot den verkliga världen och valde att utbilda sig till sjuksköterska. Kunskapen från teatern – att vara nära i möten och att jobba i team mot ett gemensamt mål – har hon ändå nytta av.

En av de riktigt svåra frågorna under utbildningen var att möta döden och patienters och anhörigas sorg, mycket beroende på att hennes egen mamma gick bort i cancer och hon var tvungen att hantera sin egen sorg.

Men deltagandet i en sorgegrupp anordnad av studentprästen och en termins praktik i Palestina gav henne perspektiv och kurserna i palliativ vård gav henne redskap att hantera den svårare sidan av en sjuksköterskas arbete.

Under utbildningen var hon talesperson för Göteborgsstudenternas löneuppror och hennes slutuppsats handlade om sjuksköterskors förhållande till övertidsarbete, inte minst obetalt arbete av lojalitet till kollegorna. Det är viktigt att sjuksköterskor har rimliga arbetsvillkor.

Hennes första arbetsplats är i den kommunala hemsjukvården, där hon är del av ett generationsväxlingsprojekt. Hon och 19 andra nyexaminerade sjuksköterskor får prova på tre arbetsplatser under handledning innan de sedan själva väljer var de vill jobba.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 6–8