Nummer 1/2014

Omvårdnad i skymundan i teknisk operationsmiljö

201401sid30.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Vid operationer tar operationssjuksköterskor stort ansvar för omvårdnaden, trots att de har begränsad patientkontakt. Om de får mer tid tillsammans med patienten kan omvårdnaden lyftas och utvecklas, i stället för att hamna i skymundan bakom den tekniska miljön. Ann-Catrin Blomberg har i sin licentiatavhandling undersökt operationssjuksköterskors yrkesfunktion med särskilt fokus på omvårdnaden.

Hon intervjuade dels 16 legitimerade sjuksköterskor och studenter på sista terminen av grundutbildningen dels 15 kliniskt verksamma operationssjuksköterskor.

Operationssjuksköterskornas höga kompetens inom topografisk anatomi, operationsmetodik, hygien och medicinsk teknik var tydlig för de flesta, men operationssjuksköterskorna berättade också om andra, mer subtila, ansvarsområden som att de ansvarade för hur patienten var placerad på operationsbordet, så att de inte låg för länge i ett extremt läge och skyddade kroppen så den inte utsattes för tryck från instrument eller personal som lutade sig mot dem, genom att ge massage eller gymnastik.

Oavsett om patienten var vaken eller sövd tog de ansvar för att patienten blev värdigt behandlad. De kunde till exempel stoppa eventuella oprofessionella kommentarer om patienterna och se till att intima kroppsdelar bara blottades om det behövdes och i så fall för kirurgen.

Operationssjuksköterskorna själva ville gärna följa patienten hela vägen från förberedelse, under operation och efteråt till den postoperativa avdelningen för att lämna över information direkt till personalen där. Men på grund av höga produktionskrav och ibland skepsis hos kollegor fick de inte alltid göra det.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 30–31