Nummer 1/2014

Inre styrka påverkar äldres upplevelse av hälsa

201401sid36.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Äldre som drabbas av sjukdom men samtidigt känner sig starka i sig själva klarar att hantera motgångar bättre. Förståelse av inre styrka kan därför hjälpa vårdpersonal att underlätta för äldre till ett bättre dagligt liv. Det menar sjuksköterskan Kerstin Viglund, forskare vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Just inre styrka hos äldre har varit ett tema för många forskare vid Institutionen för omvårdnad i Umeå och Kerstin Viglund betonar att inre styrka inte är något som människor föds med, utan att det är något som påverkas under åren och med de erfarenheter man gör. Helt tydligt finns ett samband mellan upplevelsen av inre styrka och upplevelsen av hälsa och välbefinnande, menar hon.

I hennes avhandling får 6 000 äldre i Finland och Sverige, i åldrarna 65, 70, 75 och 80 år, skatta sin inre styrka. Tydligast var att personerna på 65 år skattade sin inre styrka högst och 80-åringarna skattade den lägst. En avgörande faktor var hur man skattade sin kreativitet, som var högre hos gruppen på 65 år. Att känna samhörighet var viktigt oavsett ålder.

Även för 80-åringarna var den inre styrkan viktig. Ju högre den var desto större välbefinnande upplevde de, trots att de kunde ha drabbats av stroke, diabetes och cancer.

Det är viktigt att sjuksköterskor förstår vad inre styrka är och att de kan hjälpa äldre att ta vara på den kraften, till exempel genom att hålla kontakt med anhöriga eller ge möjlighet för den äldre patienten att få berätta om viktiga erfarenheter i livet.


Om artikeln
Av Camilla Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 36–38