Nummer 1/2014

God natt

201401sid18.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Lysrören i taket tänds, katetern måste bytas på patienten i sängen bredvid din. De vitklädda pratar med varandra, deras skor klapprar. Just när du vänt dig i sängen för att somna om väcks du av ett gällt pipande från sjuksköterskans sökare. I sin avhandling konstaterar Amanda Hellström att planeringen av vårdpersonalens arbete har avgörande betydelse för skapandet av en god sovmiljö.

Det handlar till exempel om att tänka lite mer medvetet på hur man lägger upp sitt arbete, menar hon. Vilka insatser gör personalen, när behöver de göras, hur ofta och inte minst: är det möjligt att utföra uppgifterna utan att störa patientens nattsömn eller sömnen för andra patienter i rummet?

Det är också viktigt att sjuksköterskor lär sig mer om hur sömnen fungerar, det vill säga både hur viktig den är och hur den kan påverkas av att patienten hamnar i nya vårdmiljöer men också att sömnen kan påverkas av olika sjukdomstillstånd.

Det är förhållandevis enkelt att med hjälp av screening identifiera de patienter som har svårt att somna, ofta vaknar på natten eller inte känner sig utvilade när morgonen kommer. Det finns också tydliga insatser som stärker inte minst äldres sömn, som aktiviteter dagtid och regelbundenhet i rutiner.

Amanda Hellström menar att sömn är en viktig del av omvårdnaden som delvis har kommit i skymundan i nya miljöer, där hårda byggmaterial kan förstärka störande ljud. Andra faktorer kan också påverka sömnen negativt, som störande ljud från fläktsystem och brist på textilier.


Om artikeln
Av Helena Strömblad
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 18–21