Nummer 1/2014

Evidensbaserad omvårdnad måste utvecklas och stärkas

201401sid22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Varje dag fattar sjuksköterskor mängder av kliniska omvårdnadsbeslut. Patienterna har rätt till det bästa omhändertagandet och för att uppnå det måste den evidensbaserade vården i framtiden stärkas ännu mer. Både enskilda sjuksköterskor och organisationer behöver utveckla möjligheterna att väga samman forskningsresultat, klinisk kunskap, patientens önskemål och de tillgängliga resurserna.

Hur sjuksköterskeyrket kommer att se ut i framtiden vet vi inte men i en serie artiklar under vinjetten ”De viktiga frågorna”, en i vart och ett av årets nummer av Omvårdnadsmagasinet, tar vi upp ett antal frågor som kommer att ha avgörande betydelse för yrkets utveckling. Vi börjar i det här numret med evidens och ett samtal med Ania Willman.

Mycket har hänt sedan 1990-talet då begreppet evidensbaserad vård började spridas på allvar. I dag är kliniskt verksamma sjuksköterskor och studenter överlag positivt inställda och kunskapen om vad som är bästa tillgängliga vård har vuxit. Men fortfarande finns mängder av frågor att söka svar på. Inom vilka ämnesområden saknas kunskap? Hur måste forskningsstudierna utvecklas för att duga som underlag för kliniska beslut? Vad gör man om den kliniska erfarenheten går stick i stäv med resultaten? Hur ska vi bli bättre på att implementera kunskap i den kliniska vården?

– Alla delar i den evidensbaserade vården behöver utvecklas, säger Ania Willman. Ska man vara verksam i 30 till 40 år måste man hålla sig à jour med utvecklingen.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/2014 sid 22–24