nr 01, årgång 2014

LEDARE

 • Det här ska valdebatten handla om!

  I valdebatten ska Svensk sjuksköterskeförening delta och påverka utvecklingen. Vi vill att valdebatten även ska handla om: Höj kompetensen i vården av äldre personer. Fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs. Öka resurserna till omvårdnadsforskning. Bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

FORSKNING

 • God natt

  Lysrören i taket tänds, katetern måste bytas på patienten i sängen bredvid din. De vitklädda pratar med varandra, deras skor klapprar. Just när du vänt dig i sängen för att somna om väcks du av ett gällt pipande från sjuksköterskans sökare. I sin avhandling konstaterar Amanda Hellström att planeringen av vårdpersonalens arbete har avgörande betydelse för skapandet av en god sovmiljö.
 • Vaken under operation i regional anestesi

  – För att en patient som opereras medan han är vaken ska känna sig trygg, är det allra viktigaste att anestesisjuksköterskan har ögonkontakt med honom och finns i hans närhet. Det säger sjuksköterskan och forskaren Ann-Christin Karlsson, som nyligen disputerade vid Linnéuniversitetet med avhandlingen ”Att vara vaken under operation i regional anestesi – från patienters upplevelser till en vårdande modell”.
 • Omvårdnad i skymundan i teknisk operationsmiljö

  Vid operationer tar operationssjuksköterskor stort ansvar för omvårdnaden, trots att de har begränsad patientkontakt. Om de får mer tid tillsammans med patienten kan omvårdnaden lyftas och utvecklas, i stället för att hamna i skymundan bakom den tekniska miljön. Ann-Catrin Blomberg har i sin licentiatavhandling undersökt operationssjuksköterskors yrkesfunktion med särskilt fokus på omvårdnaden.
 • Så kan vi minska vårdskadorna

  Att jobba med att granska journaler i patientsäkerhetsteamet blev en väckarklocka för sjuksköterskan Kristina Schildmeijer. – Det dök upp ärenden där det gått riktigt illa för patienterna. Jag blev ofta tagen av fallen och kände att något måste göras. Nyligen doktorerade hon om hur retrospektiv journalgranskning kan minska antalet vårdskador, skador som vården själv orsakar, som kostar ofattbara belopp och leder till stort lidande.
 • När barnet tar sitt liv

  Självmord kan förekomma i vilken familj som helst och många föräldrar som förlorar ett barn på det sättet riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Av närmare 700 föräldrar led var fjärde av depression eller tog antidepressiv medicin flera år efter dödsfallet. Det framkommer i sjuksköterskan Pernilla Larsson Omerovs avhandling. Studien visar på stora brister i vården av denna grupp.
 • Inre styrka påverkar äldres upplevelse av hälsa

  Äldre som drabbas av sjukdom men samtidigt känner sig starka i sig själva klarar att hantera motgångar bättre. Förståelse av inre styrka kan därför hjälpa vårdpersonal att underlätta för äldre till ett bättre dagligt liv. Det menar sjuksköterskan Kerstin Viglund, forskare vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

PORTRÄTT

 • På väg ut i yrket

  Under ett samtal med Anna-Maria Lundberg är det lätt att komma in på väsentligheter, som döden, sorgen och rätten till minst 24 000 kronor i ingångslön. Som nyutexaminerad sjuksköterska hoppas hon hitta en arbetsplats där det finns tid att reflektera över sin yrkesroll. – Jag vill vara närvarande i mötet med varje patient, säger Anna-Maria Lundberg.

REPORTAGE

 • Evidensbaserad omvårdnad måste utvecklas och stärkas

  Varje dag fattar sjuksköterskor mängder av kliniska omvårdnadsbeslut. Patienterna har rätt till det bästa omhändertagandet och för att uppnå det måste den evidensbaserade vården i framtiden stärkas ännu mer. Både enskilda sjuksköterskor och organisationer behöver utveckla möjligheterna att väga samman forskningsresultat, klinisk kunskap, patientens önskemål och de tillgängliga resurserna.
 • Så klarar du svåra samtal

  Sjuksköterskor hamnar ofta i situationer där patienten vill prata om svåra frågor. ”Varför drabbades jag av cancer?”. ”Tänk om jag aldrig blir frisk, min fru kanske lämnar mig då.” – Många har svårt att hantera samtalen, säger omvårdnadsforskaren Titti Melin-Johansson. De tar mycket energi och sjuksköterskorna har inte tid, de känner sig personligt berörda och har svårt att hålla distansen.
 • Ung stipendiat vill förbättra demensvården

  Bättre demensvård med hjälp av en internetbaserad förening. Det är sjuksköterskestudenten Hanna Davidssons projektidé som nu givit henne det första stipendiet från Queen Silvia Nursing Award.

KRÖNIKA

 • Ta fram yrkesstoltheten

  Det är dags att ta fram yrkesstoltheten ur garderoben och ta plats i teamet, det offentliga rummet och i den politiska debatten för att synliggöra vikten av omvårdnad. Det handlar lika mycket om synen på oss själva som hur andra ser på oss!