nr 01, årgång 2013

LEDARE

 • Sätt stopp för devalverad utbildning

  Svensk sjuksköterskeförening uppmanar alla svenska politiker oavsett parti, att aktivt agera för att EU inte röstar igenom ett förslag som säljer ut kravet på att sjuksköterskeutbildningen ska vara på högskolenivå.

FORSKNING

 • Alternativ vid kirurgisk vård

  Personal i kirurgisk vård är ofta okunnig om komplementära och alternativa metoder, KAM. Därför frågar de inte om patienten använder naturläkemedel exempelvis. – Bristen på dialog kan få allvarliga konsekvenser för patienterna under narkos och efter operation, menar Kristofer Bjerså, aktuell med en ny avhandling.
 • Smartphone stöd för sjuksköterska

  Smarta mobiler och surfplattor kan vara ett stöd i sjuksköterskors dagliga arbete och göra patienter mer delaktiga i vården. – Sjuksköterskor som fått testa och använda smarta mobiler säger att de känner att patientmötet blir helt, eftersom de inte tvingas att lämna mötet för att kolla upp uppgifter. Det säger sjuksköterskan och forskaren Pauline Johansson.
 • Skuld och skam vid livets slut

  Det är ansvarsfullt, krävande och turbulent för närstående att vårda i livets slutskede. Många känner skuld och skam när de inte klarar av att leva upp till förväntningarna. Vårdpersonal bidrar till skuld- och skamkänslorna och behöver bli medvetna om det och hur tufft de närstående har det för att kunna stödja dem. Det här framgår av Carina Werkander Harstädes avhandling i vårdvetenskap.
 • Röntgen – patienten kontra tekniken

  Den tekniska utvecklingen har gjort att röntgensjuksköterskor måste ha dubbel kompetens – både en teknisk och en vårdande. Röntgensjuksköterskor skattar sin kompetens högt, men när fokus ska delas mellan maskin och människa vinner maskinen lite för ofta, visar Bodil Andersson i sin forskning.
 • Tröttheten sitter både i huvudet och kroppen

  Sjukdomsrelaterad trötthet är ett stort bekymmer för personer med SLE. Men inte för alla patienter. Och det finns sätt att lätta på bördan. Det konstaterar sjuksköterskan Susanne Pettersson i sin avhandling. – Det är viktigt att identifiera de patienter som behöver stöd. Sjukdomsrelaterad trötthet är ett optimalt omvårdnadsämne, säger hon.

PORTRÄTT

 • Det går att påverka besluten

  En rapport om orsakerna bakom en rad självmord i Varberg fick Hallands landsting att införa nya riktlinjer för det förebyggande arbetet. Rapporten skrevs av Henrika Jormfeldt, sjuksköterska och lektor, som vill få sjuksköterskekåren att sätta mer avtryck i beslut som rör vården.

REPORTAGE

 • Några säkra tips!

  En stor del av de vårdrelaterade infektionerna går att undvika. Inte minst handlar det om att tillämpa basala hygienrutiner, både när det gäller handdesinfektion och kläder. Men det gäller också att känna till vilka vårdrutiner som minskar riskerna i den egna verksamheten och faktiskt följa dem. Här är några grundläggande råd för att undvika de tre vanligaste infektionerna orsakade av vården.
 • Kampen mot vårdrelaterade infektioner

  Fyra av tio rapporterade vårdskador beror på infektioner som patienterna fick när de vårdades på sjukhus eller som en följd av den behandling de fick. Men trots att kunskapen finns om hur skadorna ska undvikas, minskar inte antalet vårdrelaterade infektioner nämnvärt. Varför händer det så lite?
 • Karantän på Känsö

  Digerdöden, böldpest och kolera – det är sjukdomar som genom århundraden spridit skräck bland världens befolkningar. Genom karantänsanstalten på Känsö utanför Göteborg försökte staten under 1800-talet stoppa epidemier att nå Sverige.
 • Patienten flyttar in i mobilen

  Med hjälp av en nyutvecklad mobilapp flyttar vårdcentralen hem till patienten genom att exempelvis distriktssköterskan kan få tillgång till journalinformation och provsvar direkt i patientens hem.
 • Södersjukhuset fick ned infektionerna

  Signe är 78 år och hennes problem med urinblåsan följs inte upp. Urinvägsinfektionen som följer ger henne feber och gör henne så yr och omtöcknad att hon faller och bryter lårbenet. Hon återhämtar sig inte efter operationen och dör i förtid. Så illa kan det gå för en skör patient som drabbas av en vårdrelaterad infektion. Men på Södersjukhuset i Stockholm satsar man stort på att minska infektionerna – inte minst de vanliga urinvägsinfektionerna.
 • Omvårdnad saknas i de flesta Nationella Kvalitetsregistren

  Svensk sjuksköterskeförening har i ett projekt kartlagt i vilken utsträckning det förekommer omvårdnadsvariabler i de Nationella Kvalitetsregistren. Av 92 undersökta kvalitetsregister var det bara 27 register som innehöll frågor om omvårdnad.

KRÖNIKA

 • Klarsynt, modig och tuff

  Jag tror att vi kanske nått vägs ände när det gäller att minska antalet vårdplatser. Som det nu är minskar vi antalet vårdplatser, stänger avdelningar, säger tack och adjö till mycket kompetent personal, personal som inte står på parad och väntar att vi tillfälligt ska kalla dem tillbaka. Det kan inte vara så att politiker abdikerar från sitt ansvar och att en ensam nattsjuksköterska är den som ska vända tiden rätt.