Nummer 1/2012

Reglerna för patientsäkerhet måste bli tydligare

OM201201sid12.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Reglerna om kvalitetssäkring och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården måste bli tydligare för att vårdgivare och anställda ska förstå sitt ansvar. Det menar juristen Ewa Axelsson. I sin avhandling konstaterar hon även att tillsynen har brister och att Socialstyrelsen måste ta ett större ansvar.

Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro, visar hennes avhandling. Regler och definitioner blandas i olika lagtexter och föreskrifter och inte ens den nya patientsäkerhetslagen, som trädde ikraft för ett år sedan, visar sig vara tydlig och klar.

Hon kunde bland annat se att självklara begrepp som ”hälso- och sjukvård” och ”patientsäkerhet” har olika betydelser i olika sammanhang. En genomgång av vem som har ansvar för vad visade också att det finns brister, inte minst när det gäller Socialstyrelsens tillsyn.

– Hälso- och sjukvården är onekligen en högriskbransch, konstaterar Ewa Axelsson. Därför är det viktigt att kvalitetssäkringen fungerar. Har man bra rutiner för kvalitetssäkring får man också en mer patientsäker vård.

I sin avhandling i medicinrätt undersöker hon om de regler som finns idag är tillräckliga för att skapa en vård som håller hög kvalitet och är patientsäker. Vilka har det rättsliga ansvaret för en patientsäker och kvalitetssäker vård? Behövs det nya regler?

Resultatet blev något av en grundbok med en heltäckande genomgång av det mesta man kan behöva veta mer om när det gäller kvalitetssäkring och patientsäkerhet.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 12–14