Nummer 1/2012

Ny arbetsroll för specialistsjuksköterska

OM201201sid22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

I februari startade Sveriges första masterutbildning för sjuksköterskor inom kirurgi. Ett års teoretiska och praktiska studier ska leda fram till en ny arbetsroll som avancerad specialistsjuksköterska. Tanken är att de ska fungera som en länk mellan läkare och sjuksköterskor och få vårdarbetet att flyta bättre.

Så kallade Nurse practitioners har funnits i 20 år inom akutsjukvården i USA och forskning har visat att det leder till både kortare vårdtider och färre komplikationer.

Kraven på deltagarna i den första svenska utbildningen är att de redan är specialistsjuksköterskor inom kirurgi och att de har en magisterutbildning. De kommer nu att studera på halvfart under två års tid.

Utbildningen ges vid Linköpings universitet, där man alltså ger de teoretiska kurserna i omvårdnad, ledarskap, lagstiftning och vetenskaplig metod. Därtill kommer deltagarna att skriva en uppsats och inte minst göra en omfattande verksamhetsförlagd praktik på sitt hemsjukhus.

Tanken är att de avancerade specialistsjuksköterskorna ska ta ansvar för kontinuiteten i verksamheten. De ska ha ett utökat ansvar för omvårdnaden och ett visst medicinskt ansvar. De ska ta hand om en del av informationen till patienterna och se till att arbetet flyter, till exempel genom att kunna ordinera dropp eller skriva en röntgenremiss.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 22–23