Nummer 1/2012

Med fokus på internationellt samarbete

OM201201sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Sjuksköterskan Helena Rosén fick chansen att doktorera i USA. Det ämne hon valde var något hon länge funderat över: hur människor mår efter ett dagkirurgiskt ingrepp. USA-tiden gav henne mersmak på internationellt samarbete och nu planerar hon forskningsutbyte med ett universitet i Indien.

Helena Rosén arbetar som universitetslektor vid Högskolan i Skövde, där hon också bor med sin man och en envis dvärgschnauzer. Men när hon skulle börja undervisa blivande sjuksköterskor blev hon istället inspirerad av sin professor att doktorera.

Han hade personliga kontakter med en känd omvårdnadsforskare på College of Nursing vid University of Rhode Island och tack vare ett forskningssamarbete mellan Skövde och universitetet i Rhode Island kunde Helena Rosén förlägga en del av sina doktorandstudier till USA.

Hennes avhandling handlade om hur patienter mår efter dagkirurgiska ingrepp, något hon själv funderat mycket över under sina år som kliniskt verksam. Många gånger var hon ansvarig för nyopererade patienter och bekymrade sig för hur de hade det när de hade åkt hem.

Avhandlingen visade bland annat att många av patienterna hade ont under lång tid efter operationen och hon betonar att det är viktigt att inte släppa kontakten med patienterna för tidigt. Det är också viktigt att förvissa sig om att någon ser till den som är nyopererad.

De internationella erfarenheterna från USA har fått Helena Rosén att haka på nya projekt. Hon fortsätter att ha forskarkontakter med USA och hon håller som bäst på med att bygga upp ett samarbete med Pravara University i staden Loni i nordvästra Indien.

Pravara är ett landsortsuniversitet som utbildar sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och tandläkare och hennes mål är organisera ett utbytesprogram för både lärare och studenter. Det svenska utbildningar kan lära av Indien är bland annat pedagogik och kunskap om hur man hanterar hälsoproblem på landsbygden.


Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 6–7