Nummer 1/2012

Enkla metoder kan minska barns sjukhusrädsla

OM201201sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Tidigare var det rutin att ge barnen lugnande inför operation, men Berith Wennströms intervjuer och analyser av barnens teckningar ifrågasätter det. Hellre pirrig av nervositet, än snurrig eller inte kunna gå, tyckte barnen.

Berith Wennström vill förbättra barnens upplevelse vid operation. Hon vill minska den stress och rädsla barnen känner inför operationen och därmed minska deras behov av smärtlindring efter operationen.

En enkel åtgärd är att barnen får träffa samma anestesisjuksköterska innan operationen som under operation. Vid den förberedande informationen kan barnen också få rita en teckning om sina rädslor och behov. På sätt kan omhändertagandet anpassas efter varje enskilt barn.

Hon menar att sjuksköterskor behöver lägga ned tid på att förstå hur barnet tänker. I sina studier såg hon bland annat att små pojkar mellan tre och sex år inte kunde skilja mellan smärta, illamående och oro efter operationen. Därför är det viktigt att ta reda hur de beskriver just detta redan innan operationen.

Hon menar att om barnen får bra information och trygghet inför operation så behöver de inte heller särskilt ofta lugnande medel inför operationen. Det gör att barnet kan känna en större kontroll i situationen och därmed blir också upplevelsen bättre.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/12, sid 34–37