nr 01, årgång 2012

LEDARE

 • Kunskap är en färskvara

  Det är obegripligt att arbetsgivarna fortfarande, trots de uttalade kraven på att vården ska vara kunskapsbaserad, kan hantera kompetensutveckling som en budgetfråga. Kompetensutveckling är inget som man enbart kan kosta på sig i goda ekonomiska tider och sedan strypa när besparingar ska genomföras. Att stoppa eller begränsa medarbetarnas möjligheter till kompetenshöjning drabbar i slutänden patienten.

FORSKNING

 • Att leva med celiaki

  Kvinnor som diagnostiseras med celiaki i vuxen ålder upplever sämre välbefinnande än män. Trots att de räknas som medicinskt friska. Det visar Susanne Roos i sin avhandling. För att dessa kvinnor ska må så bra som möjligt är det viktigt att sjukvårdspersonal fortsätter att stödja dem även efter diagnos, och då spelar sjuksköterskan en viktig roll.
 • Vårdskador rapporteras inte

  De flesta allvarliga vårdskador rapporteras inte, trots att vårdgivaren är skyldig att göra det. Bara vart femte patientfall lex Maria-anmäls till Socialstyrelsen, enligt en doktorsavhandling av Annica Öhrn, Linköpings universitet.
 • Enkla metoder kan minska barns sjukhusrädsla

  Tidigare var det rutin att ge barnen lugnande inför operation, men Berith Wennströms intervjuer och analyser av barnens teckningar ifrågasätter det. Hellre pirrig av nervositet, än snurrig eller inte kunna gå, tyckte barnen.
 • Förödande brister i kommunikationen

  Datoriserade patientjournaler ledde inte till högre patientsäkerhet, som många hoppades. Det visar Kerstin Ådahls avhandling om konsekvenserna av bristande kommunikation i vården.

PORTRÄTT

 • Med fokus på internationellt samarbete

  Sjuksköterskan Helena Rosén fick chansen att doktorera i USA. Tiden där gav henne mersmak på internationellt samarbete och nu planerar hon forskningsutbyte med ett universitet i Indien.

REPORTAGE

 • Reglerna för patientsäkerhet måste bli tydligare

  Reglerna om kvalitetssäkring och patientsäkerhet måste bli tydligare för att vårdgivare och anställda ska förstå sitt ansvar. Det menar juristen Ewa Axelsson. I sin avhandling konstaterar hon även att tillsynen har brister och att Socialstyrelsen måste ta ett större ansvar.
 • Satsning på förebyggande metoder

  Nu satsar Socialstyrelsen på att de nya riktlinjerna om förebyggande metoder också ska börja användas i hälso- och sjukvården.
 • Ny arbetsroll för specialistsjuksköterska

  I februari startade Sveriges första masterutbildning för sjuksköterskor inom kirurgi. Ett års teoretiska och praktiska studier ska leda fram till en ny arbetsroll som avancerad specialistsjuksköterska, som en länk mellan läkare och sjuksköterskor.
 • Projekt för rådgivning om levnadsvanor

  Svensk sjuksköterskeförening har fått 3,3 miljoner kronor i projektpengar från Socialstyrelsen för att föra ut kunskapen till professionen om sjukdomsförebyggande metoder.

KRÖNIKA