nr 01, årgång 2009

LEDARE

 • Betala din medlemsavgift – det är att hushålla klokt med ekonomin

  För en låg medlemsavgift får du Omvårdnadsmagasinet sex gånger per år, lägre avgift på viktiga konferenser, broschyrer och kunskapssammanställningar, möjlighet att hyra i medlemmarnas egen stugby i Huså, Jämtland och allra viktigast tillgång till Svensk sjuksköterskeförening som en viktig mötesplats för professionens kunskapsområde.

FORSKNING

 • Enkel fråga identifierar riskpatienter

  Hur skattar du din hälsa? Denna enkla fråga till äldre patienter som uppsöker vårdcentralen för symptom som förknippas med hjärtsvikt kan identifiera hjärtsviktspatienter som har en dålig prognos – och behöver mer vård. Det har sjuksköterskan Peter Johansson kunnat visa i sin forskning. Den visar också att risken att dö i hjärtinfarkt är större för den som dessutom är deprimerad.
 • Undvik undernäring!

  För en god nutritionsvård krävs balans mellan dels rutiner och dels individuell vård där den enskilde patienten är i fokus. Det konstaterar Mona Wentzel Persenius i sin avhandling efter att ha mött sjuksköterskor som betonar att faktorer som ”att vara trygg i yrkesrollen” likaväl som ”att känna patienten” är viktiga när det gäller att undvika undernäring hos patienterna.
 • Skräckfyllda minnen från intensivvård

  Var fjärde traumapatient mindes mardrömmar och hallucinationer från intensivvården. Paranoida minnena av att de hanterats illa och skadats av personalen var starka, även efter fem år. – Möt patienten med största möjliga empatiska inlevelse. Minnen av god omvårdnad, personlig kontakt och samtal med anhöriga kan väga upp de skräckfyllda minnena, är forskaren Mona Ringdals slutsats.
 • Värdigt möte med äldre

  Ända sedan han utbildade sig till sjuksköterska har Lars Westin funderat över vad som skapar god vård. Idag är han närmare ett svar. – Det handlar om bra möten mellan två individer, säger Lars Westin, Högskolan i Skövde som nyss disputerat vid Sahlgrenska Akademin. Möten med närvaro, intresse och intention – vilket är något annat än bra bemötande.

PORTRÄTT

 • Fysiskern som blev filosof

  Planen var att bli fysiker, men intresset för filosofi tog över. Idag ägnar sig Lars Sandman åt etiska frågor i vården på heltid. Framför allt är det den praktiska filosofin som lockar honom. Där finns inte ett facit, som inom fysiken, utan möjligheten att vrida och vända på svaren.

REPORTAGE

 • Överviktiga barn vet själva vad de behöver för att gå ned i vikt

  Fråga de överviktiga barnen. De vet vad de behöver för att gå ner i vikt och må bra. Doktoranden Benita G. Mériaux, Sahlgrenska Akademin har frågat 10–12-åringar med övervikt. Svaret är gemenskap, gärna med vänner – och föräldrarna. Mer umgänge med dem som är viktigast i livet minskar behovet av tröst.
 • Trycksår – fler borde följa riktlinjerna

  Trycksår är ett problem för många patienter som vistas på sjukhus. Såren medför svår smärta och är ofta svårläkta. Men många trycksår skulle kunna undvikas om personalen bättre följde de riktlinjer som finns för att identifiera riskgrupper och också använde bedömningsinstrument för nutrition och smärta, menar Carina Bååth, som har skrivit en avhandling i ämnet.
 • Utbildade vårdhundar gör nytta i vård och rehabilitering

  Att hundar och andra djur har en positiv inverkan på människor har varit känt sen länge. Nu pågår ett projekt inom svensk sjukvård som på ett strukturerat sätt arbetar med hundar i vården och den positiva responsen har inte låtit vänta. Hundarna höjer motivationen hos patienterna och inspirerar dem till aktivitet och rehabilitering.
 • Indragen examensrätt

  I slutet av förra året drog Högskoleverket in examensrätten för fyra sjuksköterskeutbildningar. Totalt handlar det om flera hundra studieplatser vid Karolinska institutet, Uppsala universitet, Högskolan i Skövde och Växjö universitet.

KRÖNIKA

 • Sjuksköterskors humanitära engagemang kan inte börja på insidan av sjukhusgrindarna

  Vi sjuksköterskor har, bland annat enligt vår etiska kod, ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och en plikt att ingripa när människors hälsa hotas. Kodens tydliga ställningstagande är i högsta grad aktuellt och manar till handling. Kriget i Gaza och ockupationen av Palestina måste upphöra! Kampen för mänskliga rättigheter omfattande rätten till ett gott liv med god hälsa måste vara universell.
 • Hund på recept

  Per-Åke Zillén kåserar om nyttan av en vovve, som inspiration och glädje i rehabilitering.