nr 01, årgång 2007

LEDARE

FORSKNING

 • Barn kan visst besöka anhöriga på intensiven

  Att låta barn besöka anhöriga som ligger på intensiven gör både patienten och barnet gott. Susanne Knutsson har i sin avhandling kommit fram till att det är viktigt att barnen får vara delaktiga även i det hemska som drabbat familjen. Men det ställer höga krav på både föräldrar och vårdpersonal.
 • Delaktig – men på vems villkor?

  Patientens rätt till delaktighet i vården är självklar. Men för patienter och sjuksköterskor kan det betyda olika saker, visar en avhandling av sjuksköterskan Ann Catrine Eldh.
 • Fråga hur mycket patienter med cancer besväras av symtom

  Sjuksköterskor behöver enklare instrument för att kunna ta reda på vilka symtom som besvärar patienten mest. Att ett symtom förekommer ofta och är intensivt säger inget om hur besvärligt patienten själv tycker att symtomet är. Det visar sjuksköterskan Joacim Larsens doktorsavhandling om cancerpatienters symtom vid stamcellstransplantation.
 • Egen aktivitet viktig vid höftoperation

  Genom att lyssna på patienten och locka henne till aktivitet halverades vårdtiden på sjukhus för äldre efter en akut höftfraktur, visar en avhandling av sjuksköterskan och forskaren Lars-Eric Olsson. Istället för att rutinmässigt sätta urinkateter, uppmuntrades patienten att gå på toaletten så snart hon orkade.

PORTRÄTT

 • Doktorn som vill vara avdelningschef

  Doktorn som vill vara avdelningschef Maria Gradin är landets namnkunnigaste sjuksköterska när det gäller nyfödda och smärta. Hon är samtidigt något så ovanligt som en doktorerad avdelningschef. Det är synd att inte fler sjuksköterskor stannar kvar i vården när de har disputerat, säger hon.

REPORTAGE

 • Dikt och omvårdnad

  En dikt eller fabel före behandling. Det erbjuder distriktssköterskan Eva Rosholm sina patienter på vårdcentralen Centrum i Växjö.
 • Hälsostödjande samtal hjälper hela familjen

  Under de hälsostödjande samtalen på Högskolan i Kalmar är de närståendes och den sjukes egna berättelser i fokus. Vi är experter på att guida samtalen och se sammanhang som familjerna inte själva kan se, säger Eva Benzein, sjuksköterska och docent i omvårdnad.
 • Händelseanalys och schwiezerostmodell ökar patientsäkerheten

  Globalt sett skadas varje år ungefär åtta procent av patienterna på sjukhus och vårdtiden för dessa individer förlängs i en vecka. Hälften av dessa skador hade kunnat förhindras. För ett sjukhus av UMAS storlek innebär det 15.000 onödiga vårddagar. Anna Saur Öberg arbetar på halvtid på anestesikliniken för att förbättra patientsäkerheten.
 • Högskolan och vårdverksamheten – två sidor av samma mynt

  För att få hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen måste den behandlas som en oerhört viktig del i studenternas akademiska utbildning och för studenternas professionella och personliga utveckling.

KRÖNIKA