nr 01, årgång 2006

LEDARE

 • Ge asylsöknde vård på samma villkor

  I juni år 2005 lade Utrikesdepartementet fram ett förslag till Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.m. Det är ett dåligt förslag tycker SSF som ger bakläxa. Lagförslaget tillåter särbehandling och godtyckliga tolkningar till exempel av vad som menas med omedelbar vård eller vård som kan anstå och det har inte tagits fram i samarbete med de professionella organisationerna eller andra hälso- och sjukvårdsexperter.

FORSKNING

 • Me Tarzan – me Jane

  Vilken betydelse har könet på en sjuksköterska? Manliga sjuksköterskor får jobba hårt för att bevisa att det går att vara både Tarzan och Jane på samma gång. Per Ekstrand har skrivit en avhandling om hur manliga sjuksköterskor formar sin identitet.
 • Anhöriga till strokepatienter behöver mer stöd

  Anhöriga till strokepatienter mår dåligt och skulle behöva mycket mer stöd än den svenska sjukvården ger. Det visar Jenny Larson i sin avhandling. Hon är den första doktorand som disputerat efter att ha gått i den nya multiprofessionella nationella forskarskolan i vård och omsorg.
 • Bättre information kan minska skållskador

  Varje år drabbas flera små barn av skållskador, olyckor som kan vara traumatiska för både barn och föräldrar. – Om sjuksköterskor på barnavårdscentraler var mer medvetna om sin pedagogiska roll och att kontrollera om föräldrar förstått och tagit till sig tips om hur de kan öka säkerheten för sina små barn, skulle färre barn drabbas av skållskador, säger forskaren Anna Carlsson.

PORTRÄTT

 • På språng för forskningen

  Pernilla Ny är barnmorska, doktorand på Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, har gått en militär utbildning för sjukvårdspersonal för att kunna ställa upp i konfliktsituationer och har deltagit i VM i triathlon, världens tuffaste idrott.

REPORTAGE

 • Antroposofisk omvårdnad – utvecklar patienternas livskraft

  Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus. Den antroposofiska medicinen är ett komplement till den traditionella skolmedicinen, patienten tar alltså sin vanliga medicin, samtidigt som man tar antroposofiska naturläkemedel och genomgår en antroposofiskt inspirerad behandling.
 • Spanien världsbäst på donationer

  Död ska bytas till liv. Men att prata med anhöriga till en avliden person och få dem att medge donation är ett av sjukvårdens svåraste jobb. Spaniens vårdpersonal är världsbäst på det. Här finns fler donatorer än i något annat land och enligt de själva hänger allt på organisationen.

KRÖNIKA

 • Krönika

  Min spagetti och din. Mia Stenbaek om att ge besked på rätt sätt.