nr 01, årgång 2004

FORSKNING

 • Hur får man folk att leva mer hälsosamt?

  Hur motiverar man människor till ett hälsosammare liv - som att till exempel undvika tobak? Ska man använda sig av pekpinnar? Eller satsa på förnuftsskäl? Det är inte lätt att svara på. För att lyckas är det viktigt att första hur individen själv uppfattar sitt rökbeteende, och hur hon själv känner i relation till sina rökvanor. Såväl psykologiska som sociala faktorer spelar in. Detta visar Margareta von Bothmer i sin avhandling.
 • Konsten att lära ut gott bemötande

  De senaste åren har Socialstyrelsens ansvarsnämnd fått många anmälningar om kränkande bemötande i vården. En av nyckelpositionerna i vården har sjuksköterskor. I yrkesrollen ingår att ha förmåga att bemöta vårdsökande på ett bra sätt. Men vilken tid och vilken vikt ges frågor som rör bemötande i sjuksköterskeutbildningen? Kring dessa frågor kretsar Gill Croonas doktorsavhandling "Etik och utmaning - om lärande av bemötande i professionsutbildning".
 • Bilden av en sjuksköterska

  Elisabeth Dahlborg-Lyckhage bad de nya studenterna att motivera varför de ville bli sjuksköterskor. Hon trodde de skulle svara som andra gjort: "För att jobba som i TV:s sjukhussåpor". Till hennes förvåning gav de helt andra skäl. Motiven var samma på Florence Nightingales tid, kryddade med lusten att forska och att arbeta utomlands.
 • Datorsimulering ger bättre vårdmiljöer

  Sjuksköterskan Marie Elf vill att vårdpersonal ska få mer makt över sitt arbete och sin arbetsmiljö. Nu ska hon genom simulering i en datormodell testa vad som händer när man samtidigt som en ny vårdavdelning ska byggas också utvecklar vårdprocessen med sjuksköterskors, läkares och annan vårdpersonals hjälp

PORTRÄTT

 • Jag ville bara veta

  Ett träd med stark rot står stadigt när det blåser. Grenar kan brytas men det kommer nya skott och trädet fortsätter att bära frukt. Ett sånt träd är Margareta Gustafsson, den första doktorn i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.

REPORTAGE

 • Bra sjuksköterska ställer krav

  En sjuksköterskas goda respektive dåliga självförtroende har betydelse för kvaliteten på den vård patienterna får. Det visar ny forskning om sjuksköterskor som har följts under lång tid.
 • Etikronder ger oss avlastning

  En nödvändighet. En ventil som många skulle vilja ha oftare. Ett forum som gör oss mindre stressade och bättre förberedda. Möt två sjuksköterskor från Akademiska sjukhuset i Uppsala och ta del av deras tankar kring metoden med etikronder, utvecklad av Mats G Hansson, docent i etik vid Uppsala universitet.
 • Simon säger...

  Simon ligger under det gröna täcket i operationssalen och andas lugnt. Han tittar uppåt med sina blanka ögon. Men i själva verket är han den andra patientsimulatorn i Sverige. Hans roll är att vara övningsobjekt för vårdpersonal på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. - Det tar på krafterna att göra övningar med Simon, efter en halv dag är man helt slut, säger Simons operatör, narkossjuksköterskan Paul Rosenlöf.
 • Sjuksköterskor mot smärta

  Till Geriatrikavdelning 606 i Högsbo, Göteborg, kommer patienter med långvarig värk. Inte sällan har de slussats runt i vården i åratal utan att få smärtlindring. Men här blir de hjälpta med bland annat akupunktur och Qi gong. Ann-Louise Rytterlöv och Kärstin Byström är två av sjuksköterskorna som tror stenhårt på komplementära metoder.
 • Ökad ostörd vila hos intensivvårdspatienter

  IVA-patienter blir normalt störda ett flertal gånger varje timme dygnet runt. Med nya rutiner halverades antalet störningstillfällen för IVA-patienterna på Danderyds sjukhus.