nr 01, årgång 2003

FORSKNING

 • Patienter motiveras när sjuksköterskan får inflytande

  Många patienter med psykossjukdom följer inte läkarens medicinordination. Men när sjuksköterskorna har mer inflytande ökar patienternas motivation att underkasta sig medicineringen. Sjuksköterskan Bodil Svedberg beskriver i sin avhandling sampelet mellan läkare, sjuksköterskor och patienter.
 • Utsatta kvinnor

  Var tredje kvinna har någon gång i livet varit utsatt för någon form av övergrepp -fysiskt, emotionellt eller sexuellt. Dessutom har var sjätte kvinna blivit utsatt för någon form av kränkande behandling inom sjukvården, visar Katarina Swahnberg
 • Musik som lindrar smärta

  Anestesisjuksköterskan Ulrica Nilsson har i sin avhandling visat att musik och positiva suggestioner i hörlurar under och efter operation minskar den postoperativa smärtan. Metoden lyfts fram som ett komplement till den traditionella anestesin.
 • Sångerna som lockar fram minnen

  Demenssjuka blir lugnare, mindre aggressiva och skriker mindre när vårdaren sjunger välkända sånger tillsammans med dem och när man spelar musik som den demenssjuke tycker om. Eva Götell rekommenderar metoden i s in avhandling från Karolinska Institutet.

PORTRÄTT

 • First lady i Europa

  Ann Gardulf har utsetts till svensk Government Chief Nurse och därmed fått landets högst placerade sjuksköterskeuppdrag.

REPORTAGE

 • Nedskärningarna har dragit undan mattan för oss

  Utskällningar från en upprörd allmänhet efter våldsdåd och nedskärningarnas konsekvenser tillhör vardagen. Men när inhyrningsstoppet kom drogs mattan undan för sjuksköterskan Terese och hennes kolleger vid beroendeakuten på S:t Görans sjukhus i Stockholm.
 • Bättre resultat när många kan ge taktil stimulering

  På Axlagårdens hospice i Umeå kan gästerna få taktil stimulering, T.S. Det är inget ovanligt för ett hospice, men det unika är att på Axlagården är det fem personer som utbildat sig tillsammans i en skräddarsydd utbildning. - Att vi är fem ger behandlingen en större tyngd, det ger fler gäster möjlighet att få behandling och de kan få den kontinuerligt, menar Liv Meidell, sjuksköterska och en av de diplomerade beröringspedagogerna.
 • Leda tillsammans ger lärande organisation med snabba beslutsvägar

  Det handlar om parledarskap. Operationsservice Ortopedi (OO) på Universitetssjukhuset MAS i Malmö leds av en sjuksköterska och en anestesiolog. - Vi har ett tydligt uppdrag och mer långtgående befogenheter än de har på andra avdelningar på sjukhuset, säger verksamhetsledaren Birgitta Delshammar.
 • Genombrott för bättre cancervård

  Cancervården måste bli bättre och utformas mer från patientens perspektiv än ur organisationens. Det är ett av huvudmålen när Landstingsförbundet nu startar projektet "Cancervård i ständig förändring". Projektet omfattar hela landet och ska vara genomfört nästa höst.
 • Alert bedömning av nya medicinska metoder

  Nya metoder inom sjuk- och hälsovården utvecklas ständigt. Men hur får vi veta att de finns och att de fungerar? En hjälp på vägen är SBU Alerts rapporter, som varje år utvärderar och presenterar uppemot 15 nya metoder.