Nummer 3/2019

Glöm inte munvården!

Glom inte munvarden!

Sjuksköterskor i intensivvård vill ha bättre instrument för att bedöma patienternas munhälsa. De som behöver hjälp med munvård ber inte alltid om den. Och sjuksköterskorna insisterar inte. Förlorarna är de mest sköra patienterna som kan utsättas för onödigt lidande.

Munvård kan upplevas som både obehaglig och svår att utföra. Helkroppstvätt med nedre toalett är lättare, säger Maria Andersson, intensivvårdssjuksköterska och forskare.

Hon är aktuell med en avhandling om munvård. I fyra enkätstudier har hon undersökt munvård och dess kvalitet utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv inom intensivvård och korttidsboende och från äldre personers perspektiv inom korttidsboende.

– Det finns en hel del förbättringsarbete att göra, bland annat behövs instrument för uppföljning. Munvård ingår i sjuksköterskans ansvar och är en viktig faktor för välbefinnande, säger Maria Andersson, som själv arbetat tjugo år inom intensivvården.

Patienter i intensivvård och korttidsboende delar flera riskfaktorer när det gäller munhälsa. De är vårdberoende och äldre. Hälften av patienterna i intensivvården är över 65 år och på korttidsboende är det majoriteten. De har många läkemedel. Slemhinnorna blir torrare hos äldre. Mediciner, som de flesta både på IVA och inom korttidsboende är beroende av, förvärrar ofta muntorrheten. Många patienter på IVA är intuberade och ligger med konstant öppen mun, vilket ökar muntorrheten.

Utan tillräckligt med smörjande saliv, som också är en barriär mot bakterier, växer risken för infektioner, sprickor, blåsor, sår i munnen, karies och tandlossning.

Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/19 sid 10–13

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.